Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut

Työ- ja elinkeinotoimistonpalvelut on tarkoitettu työssä oleville, työttömille, työelämään tulossa oleville henkilöille sekä työnantajille. Palveluja löytyy omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista räätälöityihin henkilökohtaisiin palveluihin, joita saa työvoimatoimistoista ja niiden alaisista työnhakukeskuksista sekä työvoiman palvelukeskuksista.

Verkkopalveluja voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. TE-palvelujen nettisivuilla voi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, etsiä avoimia työpaikkoja ja ottaa käyttöön paikkavahtipalvelun, jättää oman työnhakuilmoituksensa CV-nettiin, hakea työvoimakoulutukseen, kokeilla ammatinvalintaohjelmaa ja etsiä tietoa eri ammateista. Työ- ja elinkeinotoimistosta saa henkilökohtaista palvelua työnhaussa ja -välityksessä ja tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista sekä yrittäjyydestä. Työ- ja elinkeinotoimisto neuvoo työttömyydenaikaisten etuuksien hakemisessa ja tukee työllistymistä eri tavoin.

Työnantaja voi verkon kautta ilmoittaa avoimen työpaikan työ- ja elinkeinotoimistoon sekä etsiä sopivaa työntekijää CV-netistä. Työnantajille työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa mm. rekrytointi- ja koulutuspalveluja. Avoimista työpaikoista työnantaja voi tiedottaa maksutta työhallinnon valtakunnallisissa, erittäin suosituissa kanavissa.

Työvoiman palvelukeskukset ovat työhallinnon, kuntien ja Kelan yhteisiä palvelupisteitä. Ne palvelevat henkilöitä, joiden työllistyminen on eri syistä vaikeutunut.

linkkejä