Kansalaisena

Suomessa asuminen ja Suomen kansalaisuus pitävät sisällään erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka koskettavat tavalla tai toisella jokaista meistä.  Tällaisia ovat mm. lasten ja nuorten yleiset oikeudet, tärkeät ikärajat ja niistä seuraavat oikeudet ja velvollisuudet eri ikäisille, Suomen perustuslaki, vaalit ja niissä äänestäminen, asevelvollisuus ja sen vaihtoehdot sekä jokamiehenoikeudet.