Yrittäjyys

Ilmajoki on pienten ja keskisuurten yritysten ’voimapitäjä’. Kunnan n. 700 yrityksestä valtaosa palvelee tavalla tai toisella alueen vahvaa elintarviketuotantoa. Elintarviketeollisuuden lisäksi vahvoilla ovat mm. maatalous, ympäristötekniikka ja logistiikka.  

Ilmajoen elinkeinotoimen ylläpitämät yrityspalvelut auttavat yrittäjiä tai yrittäjyyttä suunnittelevia. Palveluihin kuuluu mm. yritysneuvontaa, markkinointia, yritysluetteloiden ylläpitoa, toimitilojen vuokrasopimusasiat.

nettisivut

Päivitetty: 24.10.2018