Kohdennettu nuorisotyö Seinäjoella

Kohdennettuun nuorisotyöhön kuuluvat etsivä nuorisotyö ja erityisnuorisotyö. Seinäjoella on 5 etsivä nuorisotyöntekijää ja kaksi erityisnuorisotyöntekijää. Kohdennetun nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria ja löytää heille tarvittavaa apua ja tukea. Työmuotoina käytetään mm. yksilö- ja pienryhmätoimintaa.  Kohdennettuun nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä nuori itse, vanhemmat, koulu tai viranomaiset.

Etsivä nuorisotyö

”Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa”
 

Etsivää nuorisotyötä Seinäjoella tekevät Jaakko, Jaakko, Mari, Päivi ja Katja. Heidän toimistonsa on Nuorisokeskuksessa. Etsivien yhteystiedot löytyvät Etsivän nuorisotyön nettisivuilta. Yhteyttä voi ottaa soittamalla, tekstiviestillä, sähköpostilla ja Facebookissa. Facebookista etsivät löytyvät nimellä ’Etsivä nuorisotyö Seinäjoki’.

Erityisnuorisotyö

”Erityisnuorisotyö on ennaltaehkäisevää, jalkautuvaa ja korjaavaa, jonka tarkoituksena on tukea nuoria erilaisissa elämään liittyvissä ongelmatilanteissa. Työssä kiinnitetään erityisesti huomiota niihin asioihin, jotka vaikuttavat nuoren itsetuntoon, elämänhallintaan, ihmissuhteiden vahvistamiseen ja hyvinvointiin. Seinäjoen kaupungin erityisnuorisotyön kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti yläkouluikäiset sekä 15 - 25 -vuotiaat tukea tarvitsevat nuoret sekä heidän perheensä. Työskentely tapahtuu yhteistyössä kodin ja koulun sekä moniammatillisen verkoston kanssa.”
 

Erityisnuorisotyötä Seinäjoella tekevät Henna ja Raisa. Heidän toimistonsa on PILARIssa. Erityisnuorisotyöntekijöiden yhteystiedot löytyvät Erityisnuorisotyön nettisivuilta. Yhteyttä voi ottaa soittamalla, tekstiviestillä, sähköpostilla, Whatsappissa tai Facebookissa. Raisa löytyy nimellä Raisa Erkka ja Henna nimellä Henna Erkka

Lähde: www.seinajoki.fi, nuorisopalvelujen nettisivut
Päivitetty 14.02.2018

yhteystiedot

Kohdennettu nuorisotyö

  • etsivä nuorisotyöntekijä Mari Katajamäki| p. 044 425 5757, mari.hirsimaki(at)seinajoki.fi
  • etsivä nuorisotyöntekijä Päivi Kandolin | p. 044 743 4174, paivi.kandolin(at)seinajoki.fi
  • etsivä nuorisotyöntekijä Jaakko Lehtolainen | p. 044 743 4175, jaakko.lehtolainen(at)seinajoki.fi
  • etsivä nuorisotyöntekija Jaakko Vainionkulma | p. 044 418 1939, jaakko.vainionkulma(at)seinajoki.fi
  • etsivä nuorisotyöntekijä Katja Ruotsalainen | p. 0500 191 182, katja.ruotsalainen(at)seinajoki.fi
  • erityisnuorisotyöntekijä Raisa Mäkynen | p. 044 425 5747, raisa.makynen(at)seinajoki.fi
  • erityisnuorisotyöntekijä Henna Saunamäki | p. 0400 618 791, henna.saunamaki(at)seinajoki.fi