Kuntoutus- ja terapiapalvelut

Kuntoutus- ja terapiapalveluihin kuuluvat mm.fysioterapia, puheterapia ja toimintaterapia sekä apuvälinelainaus.

Fysioterapian palveluja ovat terapeuttinen harjoittelu, ohjaus ja neuvonta omaehtoisen harjoittelun tueksi ja apuvälinepalvelut. Fysioterapiapalvelujen piiriin voivat tulla kaiken ikäiset. Vastaanotolle pääsee lääkärin lähetteellä tai ottamalla itse yhteyttä.

Puheterapia koskee lähinnä lapsia, joilla on jonkinlaisia haasteita ja häiriöitä puheen tuottamisessa. Puheterapiaan kuuluu tutkimuksia, terapiaa ja ohjausta. Tavoitteena on ratkaista puheen häiriöitä ennen kouluikää.

Toimintaterapiaa tarjotaa lapsille (alle kouluikäiset, kouluikäiset), nuorille ja aikuisille. Alle 18-vuotiaille palvelut ovat ilmaisia. Alle kouluikäisten toimintaterapiassa tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä ja kartoitetaan kehityksen eri osa-alueita. Tutkimusten pohjalta suunnitellaan terapiaa joko seurantakäynteinä tai terapiajaksoina.

Kouluikäisten toimintaterapiassa voidaan käsitellä esimerkiksi hienomotoriikkaan, hahmottamiseen, tarkkaavuuteen tai sosiaalisiin taitoihin liittyviä asioita.

Aikuisten toimintaterapiassa keskitytään mm. itsestä huolehtimisen taitojen harjoittelua, käsien toiminnallista harjoittelua ja kognitiivisten taitojen harjoittelua.

Huom! Nämä palvelut eivät koske psyykkiseen terveyteen liittyviä terapiapalveluja. Niistä löydät tietoa täältä ja täältä.

yhteystiedot