Omaan asuntoon

omaavain.jpg

Asunto-osakkeen ostaminen

Hankkiessasi asunnon asunto-osakeyhtiötalosta et oikeastaan osta asuntoa, vaan saat kaupassa osakkeen tai osakesarjan, joka oikeuttaa sinut hallitsemaan huoneistoa asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksessa. Sinusta tulee asunto-osakeyhtiön osakas. Päätösvaltaa yhtiön asioissa käyttää yhtiökokous, jossa jokainen asukas voi osallistua päätöksen tekoon. Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallituksen.

Osakkeen omistajat huolehtivat yleensä itse asuntojensa sisäpuolisesta kunnossapidosta ja yhtiö huolehtii talon rakenteista ja piha-alueesta. Yhtiön kunnossapitovastuulla olevia asioita varten maksat yhtiölle hoitovastiketta kuukausittain. Jos yhtiöllä on talon rakentamista tai peruskorjausta varten otettua lainaa, maksat yleensä myös rahoitusvastiketta. Asunto-osakeyhtiön ja sen osakkaiden välisistä asioista säädetään asunto-osakeyhtiölaissa.

Hyvä muistaa ennen asunto-osakkeen ostamista

Asunnon myyjältä tai kiinteistövälittäjältä voit pyytää isännöitsijätodistuksen sekä yhtiöjärjestyksen. Isännöitsijältä voit kysellä tietoja yhtiöstä, talosta  ja asunnosta. Erityisesti taloyhtiön taloudellinen tilanne ja mahdolliset kunnostustarpeet ja -suunnitelmat kannattaa selvittää etukäteen. Asunnon ostajan ja myyjän velvollisuuksista säädetään asuntokauppalaissa.

Oman asunnon ostamista kannattaa harkita tarkkaan ja ajatella asumistarpeita myös pitkällä aikavälillä. Pitkällä tähtäimellä oman asunnon ostaminen tulee halvemmaksi kuin vuokralla asuminen, ja varallisuus karttuu asuntolainan lyhetessä. Elämä ei kuitenkaan saa olla vain asuntolainan maksamista, vaan rahaa on jäätävä kuukausittain muuhunkin elämiseen. Laskelmissa auttavat mm. pankkien sivuilla olevat laskurit.

Kiinteistön ostaminen

Voit ostaa myös omaksi koko kiinteistön. Tällöin kyseessä on yleensä omakotitalon ja tontin ostaminen. Kiinteistön kauppaa säätelee uusi maakaari, joka sisältää mm. säännökset ostajan ja myyjän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Asuntolaina

Asuntolaina otetaan pankista asunnon tai kiinteistön ostamista varten. Nykyisin keskimääräinen asuntolainan laina-aika on n. 20-25 vuotta. Lainan myöntäjälle eli pankille maksetaan asuntolainasta korkoa. Pankkien lainakulut vaihtelevat, joten asuntolainoitusta kannattaa kilpailuttaa pyytämällä lainatarjouksia eri pankeista.

Nykyisin asuntolainaan vaaditaan usein omarahoitusosuutta, käytännössä siis rahaa. Sen lisäksi pankit voivat vaatia asuntolainaan  vakuuksia: siis rahaa tai omaisuutta takamaan lainasummaa. Myös henkilötakaukset ovat yleisiä. Niissä ostajan tuntevat ihmiset, sitoutuvat omilla tuloillaan tai omaisuudellaan  vastaamaan lainan osasta, jos lainanottaja ei syystä tai toisesta pysty lainaa lyhentämään.

Nuoret ensiasunnon ostajina

Ensiasunnon ostajia ovat 18-39-vuotiaat nuoret, jotka eivät ole vielä omistaneet vähintään 50% asunnosta tai kiinteistöstä. Ensiasunnon ostajat saavat vapautuksen varainsiirtoverosta, joka maksetaan asunnon tai kiinteistön kauppahinnasta. Ensiasunnon ostajilla on myös oikeus asuntolainen korkojen vähennykseen verotuksessa.

Ensiasunnon ostajan on ostettava asunto omaan asuinkäyttöönsä ja muutettava siihen 6kk kuluessa asuntokaupan tekemisestä.

ASP eli asuntosäästöpalkkio ja asuntosäästäminen

ASP on tarkoitettu 18-30 –vuotiaille, jotka eivät ole omistaneet 50% tai enempää asunnosta. ASP-tilille säästetään rahaa ensiasunnon hankkimista varten, ja kun asunnon tai talon osto tulee ajankohtaiseksi se ostetaan ns. ASP-lainalla.

ASP-säästäjän oma säästöosuus on vähintään 10% asunnon hinnasta. ASP-säästäjän on tallennettava 150–3000 euroa vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä, ei kuitenkaan välttämättä peräkkäisinä. Säästöosuuteen lasketaan myös pankin maksama talletuskorko ja lisäkorko. Asunnon hankkimiseen voi käyttää myös muita kuin ASP-tilille talletettuja varoja, jos asiasta on sovittu pankkin kanssa. Näitä varoja ei kuitenkaan oteta huomioon ASP-sopimuksen mukaisena säästöosuutena.

Pankki maksaa talletuksellesi korkoa yhden prosentin. Tämän lisäksi pankki maksaa lisäkorkoa, kun ole tavoittanut säästötavoitteesi ja teet asuntokaupan tai saat omakotitalosi valmiiksi. Lisäkoron suuruus on 2-4%. Korko ja lisäkorko ovat verovapaita.

Jos nostat ASP-tilillä olevia varoja tai hankit asunnon ennenaikaisesti ASP-sopimus purkaantuu.

Asumisoikeusasunto

Asumisoikeusasuminen on omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto. Maksamalla asumisoikeusmaksuna 15-30% asunnon hankintahinnasta ja sen jälkeen kuukausittain kohtuullista käyttövastiketta saa oikeuden asunnon hallintaan omistusasunnon tapaan. Asumisoikeus on turvallinen asumismuoto, sillä asumisoikeussopimusta ei voi irtisanoa. Asumisoikeusasuntoja ei voi lunastaa omaksi.

Valtion lainoittaman tai korkotukeman asumisoikeusasunnon saajan on hakemusta jätettäessä tai hakuajan päättyessä oltava vähintään 18-vuotias, jollei korkeampaa ikärajaa ole talokohtaisesti asetettu. Lisäksi hakijan tulee olla asumisoikeusasunnon tarpeessa. Tarvetta ei ole, jos hakijalla on hakualueella vastaavanlainen omistusasunto tai hänellä on varallisuutta siinä määrin, että pystyy rahoittamaan vastaavanlaisen asunnon hankintahinnasta 50 prosenttia.

Valtion lainoittaman tai korkotukeman asumisoikeusasunnon saamiseksi haetaan kunnalta järjestysnumero. Lisäksi tulee ilmoittautua sille talonomistajalle, jonka omistamasta talosta asumisoikeusasuntoa haetaan sekä yksilöidä haluttu asunto. Asuntojen hakuajoista saa tietoa lehdistä, asumisoikeustalojen omistajilta ja kunnista.

Kunta hyväksyy asumisoikeuden saajat. Hyväksyntä voidaan antaa myös ehdollisena, jolloin hakijan on asetetussa määräajassa täytettävä hyväksymiselle asetetut ehdot. Asumisoikeutta haetaan sitä varten vahvistetulla lomakkeella, jota saa kunnista ja talonomistajilta (YM:n asetus asumisoikeushakemuksen kaavasta).

Talon omistajan kanssa tehdään kirjallinen asumisoikeussopimus, joka oikeuttaa asunnon hallintaan. Sopimuksessa määritellään asunto, asumisoikeusmaksun suuruus, käyttövastike ja muuta ehdot.

Huoneiston kunnossapidosta vastaa talon omistaja. Asukas voi itse tehdä asunnossaan kunnossapito- ja korjaustöitä, kunhan ilmoittaa niistä omistajalle. Merkittävämpiin muutostöihin tarvitaan omistajan lupa. Omistajan luvalla tehdyistä töistä voi asunnosta myöhemmin luovuttaessa saada korvausta.

Asumisoikeudesta luovutaan ilmoittamalla siitä talonomistajalle. Asumisoikeuden voi myydä omistajan välityksellä kunnan hyväksymälle henkilölle. Jos ostajaa ei löydy, talonomistajalla on velvollisuus lunastaa asumisoikeus kolmen kuukauden kuluessa luopumisilmoituksesta.

Osaomistusasunnot

Osaomistusasunto on asunto, jonka hallintaan oikeuttavista osakkeista asukas ostaa alkuvaiheessa vain osan. Asunnossa asutaan ensin vuokralla ja vuokrakauden päätyttyä sen voi lunastaa omaksi. Asunnon hankkijan kannattaa perehtyä sopimusehtoihin tarkasti ja vertailla eri tuottajien sopimuksia keskenään. Asukkaiden oikeudet ja velvollisuudet yhtiön asukkaana vaihtelevat, samoin malleihin liittyvät taloudelliset riskit. Asumisaikaiset maksut ja mahdollisuudet lunastaa asunto itselle tai luopua siitä tulee ehdottomasti selvittää ennen kuin tekee sopimuksen osaomistusasunnon hankinnasta.

Päivitetty 15.02.2018

Lähteet: Nuorisoasuntoliitto ry: Omaan kotiin - opas itsenäistyvälle nuorelle 2014-2015
                  Infopankki.fi

Linkkejä