Opintotuki 2. asteen opiskelijalla

Opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainasta sekä asumislisästä (asumislisä mahdollinen vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevilla ja asuvilla sekä kansan- tai urheiluopiston maksullisilla linjoilla opiskelevilla, jotka asuvat opiston asuntolassa).

Jos olet alle 17-vuotias, et voi saada opintorahaa, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Alle 17-vuotiaana on kuitenkin mahdollisuus saada opintolainatakaus jos et asu vanhempiesi luona.
17 vuotta täyttäneellä on mahdollisuus lainatakaukseen vain jos hän saa opintorahaa.

Jos opiskelet 2. asteen oppilaitoksessa (lukio, ammattikoulu) ja olet alle 18-vuotias ja/tai asut vanhempiesi luona, vanhempiesi tulot vaikuttavat opintorahasi määrään. Vanhempien tulot voivat joko pienentää opintorahan määrää, estää sen myöntämisen tai jos vanhemmat ovat pienituloisia, korottaa opintorahan määrää.

Opintotuen suuruutta määritellessään Kela ottaa huomioon vanhempien ansio- ja pääomatulot. Tulot huomioidaan viimeisimmästä vahvistetusta verotuksesta, eli haettaessa tukea v. 2018, huomioidaan vanhempien vuoden 2016 tulot.

Mikäli vanhempien tulot ovat pienentyneet 20% viimeisestä verotuksesta, on hyvä opintotukihakemuksessa ilmoittaa vanhempien uudet tulot ja niiden pienenemisen syy.  Mukaan on toimitettava myös todistukset vanhempien tuloista. Näin päätös voidaan tehdä pienentyneiden tulotietojen pohjalta. Mikäli vanhempien tulot ovat kasvaneet, niitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

Vanhempina pidetään opiskelijan omia tai ottovanhempia, ei esimerkiksi sijaisvanhempia. Jos vanhemmat ovat eronneet tai asuvat vakituisesti erillään välirikon vuoksi, huomioidaan sen vanhemman tulot, jonka luona opiskelija asuu/on viimeksi asunut. Mikäli on viimeksi asunut molempien vanhempien luona, molempien tulot vaikuttavat. Jos olet alle 18-vuotias ja asut toisen vanhempasi ja tämän uuden aviopuolison luona, myös aviopuolison tulot vaikuttavat. Vanhemman uuden avopuolison tulot eivät vaikuta opintotukeen.

Tarkista täältä, miten vanhempien tulot vaikuttavat opintotukeesi.

Päivitetty 20.02.2018