Pankkipalvelut

Pankkitilit

Pankit toimivat maksujen välittäjinä kuluttajien ja tavaran myyjien sekä palvelun tarjoajien välillä. Tavallisin tapa hoitaa pankkiasioita on avata käyttötili, jolle talletetaan palkka- ja muut tulot. Käyttötililtä voidaan maksaa myös laskut. Käyttötilin korko on pankista riippuen 0-2%.

Säästöjen karttuessa kannattaa avata myös säästötili. Säästötilin korko on usein tavallista käyttötiliä korkeampi. Tili voidaan avata joko määräaikaisena tai jatkuvana. Määräaikaiselta tililtä rahat voidaan nostaa talletusajan loputtua. Jatkuvalla tilillä olevia varoja voidaan ottaa käyttöön joko maksamalla pankille nostosta provisiota tai ilman provisioita sopimuksen mukaan. Talletetuista koroista saadut tulot ovat verotuksen alaista pääomatuloa.

Lasku

Laskujen maksaminen on siirtynyt lähes kokonaan nettiin, oman pankin verkkopalveluun. Pankista saa henkilökohtaiset verkkotunnukset, joilla palveluun kirjaudutaan. Lasku voi olla verkkopankissa e-laskuna tai olet saanut sen sähköpostiin tai postilaatikkoon.  Jos et käytä verkkopankkia, voit tehdä pankin kanssa myös suoraveloitussopimuksen, jolloin pankki veloittaa maksun tililtäsi sopimuksen mukaan. Maksaminen onnistuu edelleen myös pankkien konttoreissa, mutta kannattaa selvittää.

Nykyisin liputetaan yhä enemmän itsepalveluperiaatteen puolesta – pankkiasioiden hoitaminen itsenäisesti on kuluttajalle edullisempaa kuin asioiminen paikan päällä tai maksupalvelun käyttäminen. Palvelumaksuissa voi olla suuriakin eroja pankkien välillä. Itsellesi sopivimman ja edullisimman palvelun löytää vertailemalla erilaisia pankkeja ja palvelusopimuksia.

Käteinen vai luotto?

Tavaran tai palvelun voi maksaa käteisellä, mikä tarkoittaa rahalla, rahakortilla tai pankkikortilla maksamista. Luotolla maksaminen puolestaan tarkoittaa luottokorttia, osamaksua tai lainaa. Käteismaksu on edullisempaa kuin luotolla maksu. Luottoihin sisältyy aina korko, joka täytyy maksaa lainatun rahasumman lisäksi. Korteilla ja luotolla maksamiseen voi sisältyä myös muita kuluja, esim. tilinhoitomaksuja.

Maksukortit

Erilaisia tarpeita varten pankeilla on tarjolla erilaisia maksukortteja asiakkailleen. Automaattikortin voi saada jo melko nuorena – jopa 11-vuotiaana- vanhempien suostumuksella. Pankkikortti voidaan myöntää pankin täysi-ikäisille asiakkaille. Pankkikorttia varten yleensä edellytetään, että asiakkaalla on säännölliset tulot ja että hän on hoitanut raha-asiansa hyvin. Luottokorttia varten vaaditaan näiden lisäksi vähintään 20 vuoden ikää. Muita mahdollisia kortteja ovat esimerkiksi ns. yhdistelmäkortit, joissa erilaisia käyttöominaisuuksia on yhdistelty asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Yleistymässä ovat myös ns. lähimaksukortit, joilla voi tehdä pieniä, alle 25 euron ostoksia ilman tunnusluvun näpyttelyä. Kortti vain tuodaan lähelle lähimaksuominaisuudelle varustettua maksupäätettä. Lähimaksaminen onkin nopeaa.

Lainat

Pankit ja muut tahot myöntävät lainoja erilaisia tarpeita varten. Lainaa voi saada mm. opiskelua, auton tai asunnon ostoa varten sekä myös oman yrityksen perustamiseen.

Erilaisia lainaamisen tapoja ovat esimerkiksi luotollinen tili ja velkakirjalaina. Lainan saamiseen ja sen suuruuteen vaikuttavat muun muassa omien raha-asioiden hoitaminen, varallisuus, vakuudet ja takaajat. Vakuuksia voivat olla esimerkiksi kiinteistöt ja osakkeet. Takaaja on otetusta velasta vastuussa aivan kuten omastaan eli hän saattaa joutua maksamaan velkaa, jos alkuperäinen lainaaja ei siihen pysty.

Lainasta aiheutuu lainan ottajalle kuluja, jotka hänen pitää lainatun summan lisäksi maksaa lainatulla taholle. Kuluista tärkein on korko, joka voi olla kiinteä tai vaihtuva. Tämän lisäksi asiakas maksaa pankille ainakin toimitusmaksun, järjestelypalkkion ja provision, joka sovitaan lainanantajan kanssa. Lainanlyhennykset tehdään yleensä joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai puolivuosittain sovittujen ehtojen mukaisesti.

Lainaa voi pankkien lisäksi saada myös esim. yksityishenkilöltä, yhteisöltä tai yritykseltä. Melko yleisesti käytetty muoto on panttilaina, jonka voi saada panttilainaamosta esinevakuutta vastaan. Panttilaina on verrattain kallista lainaa, sillä siitä on maksettava kuukausikorkoa – ei vuosikorkoa. Lisäksi panttaajalle voi kertyä runsaasti myös muita maksuja maksettavaksi, esim. kuittimaksut, varastointi maksut ja viivästymisestä aiheutuvat huomautusmaksut.

Yhä useammat yritykset tarjoavat pienempiä lainasummia lyhytaikaisina pienlainoina, ns. pikavippeinä. Pikavippien suuruun vaihtelee kympeistä muutamiin tuhansiin ja ne maksetaan takaisin muutamassa kuukaudessa.  Pikavipit ovat kuitenkin "kallista lainaa", sillä usein niiden vuosikorko on suuri, ja todelliset lainakulut kasvavatkin yllättäen suureksi.

Takuu-Säätiö takaa sosiaalisia pankkilainoja velkojen järjestelyyn, kodin tarvikkeiden ja lasten harrastusvälineiden hankintaan, remonttikuluihin ja sairausmenoihin. Takaushakemus tulee laatia yhdessä paikallisen talous- ja velkaneuvojan tai sosiaali- tai diakoniatyöntekijän kanssa.

Lähteet:
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, www.nettinappi.fi
Päivitetty 9.3.2016 (MMK)