Tulot

Alaikäisen tulot

Alaikäiset nuoret kuuluvat useimmiten samaan talouteen vanhempiensa kanssa. Huoltaja(t) ovat elatusvelvollisia siihen saakka, kun täyttää 18 vuotta. Lapsilisää saa aina 17-vuotiaaksi asti. Lapsilisä ei kuitenkaan automaattisesti ole lapsen tai nuoren omaa rahaa, vaan se on tarkoitettu käytettäväksi jokapäiväisiin kuluihin.

2. asteella opiskelevien yli 18-vuotiaiden opintotuen määrään vaikuttavat vanhempien tulot aina siihen saakka, kun täyttää 20 vuotta. Siihen saakka vanhemmilla on periaatteessa elatusvelvollisuus, vaikka se virallisesti päättyykin 18 ikävuoteen.

Alaikäisenä voit tehdä työtä tietyin rajoituksin koulujen loma-aikana sekä iltaisin ja viikonloppuisin. Ansaitsemastasi palkasta määräät sinä itse alaikäisenäkin eikä vanhemmillasi ole siihen oikeutta. Velaksi voit ostaa vasta kun olet täyttänyt 18 vuotta.

Täältä voit lukea lisää työskentelystä alaikäisenä.

Opiskelijan tulot ja tulorajat

Opiskelijan pääasiallinen tulonlähde on useimmiten opintotuki, joka koostuu opintorahasta, valtion takaamasta opintolainasta ja asumisen tuesta (opiskelusta riippuen joko yleinen asumistuki tai opintotuen asumislisä). Opintorahan tarkoituksena on turvata opiskelijan toimeentulo. Opintorahaa voi saada täytettyään 17 vuotta, ja se on verotettavaa tuloa. Monet opiskelijat rahoittavat elämistään tekemällä töitä opintojen ohella. Opintotukea nostavan kannattaa pitää mielessä tulorajat, joiden ylittyessä opintotukea joutuu palauttamaan valtiolle. Lisätietoa opintotuen takaisinperinnästä täältä ja vapaaehtoisesta palauttamisesta täältä.

Opiskelijat voivat hakea myös Kelan myöntämää toimeentulotukea, mikäli heidän tulonsa jäävät alle minimitulorajojen. Käytännössä opiskelijoille ei tukea myönnetä kovinkaan usein, sillä heidän vaaditaan käyttävän oikeuttaan opintolainan nostamiseen ennen kuin heillä katsotaan olevan oikeus toimeentulotukeen. Opiskelijalla on mahdollisuus saada kesäajalta toimeentulotukea, jos hän ei ole oikeutettu saamaan opintotukea. Lisätietoa kesäajan toimeetulotuesta täältä.

Työssäkäyvän nuoren tulot

Työssäkäyvän nuoren tulot koostuvat yleensä palkasta sekä muista mahdollisista työsuhde-eduista. Palkasta sovitaan työsopimusta tehtäessä ja palkka määräytyy usein työntekijän opintojen sekä työkokemuksen perusteella. Palkan on kuitenkin oltava vähintään kyseisen alan työehtosopimuksen minimipalkan suuruinen. Palkasta maksetaan veroa, joka riippuu työntekijän kaikkien tulojen yhteismäärästä.

Jos opiskelee (ja saa opintotukea) ja työskentelee samaan aikaan, kannattaa tarkasti laskea palkan vaikutus opintotukeen, ja palauttaa opintotukea vapaaehtoisesti mikäli tulorajat ylittyvät (ks. edellinen kohta).

Työttömän nuoren tulot

Työttömän taloudellisen perusturvan tarkoituksena on turvata vähimmäistoimeentulo työttömyyden aikana. KELA turvaa työttömän toimeentuloa pääasiassa työmarkkinatuella, työttömyyspäivärahalla sekä työttömyyseläkkeellä. Pienituloinen voi hakea lisäksi asumistukea. Ammattiliittoon kuuluvat ja työssäoloehdon täyttävät työntekijät ovat oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan työttömäksi jäädessään.

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi oman paikkakuntasi työvoimatoimistoon. Työvoimatoimistoon mennessäsi, ota mukaan työ- ja koulutodistuksesi. Työttömäksi voi ilmoittautua sähköisesti, mutta yleensä vaaditaan myös henkilökohtainen käynti työvoimatoimistossa.

Lähde:
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, www.nettinappi.fi, Kela
Päivitetty 20.02.2018