Imppaus

Imppaamisella tarkoitetaan erilaisten haihtuvien aineiden haistelua ja hengittämistä päihtymistarkoituksessa. Käytännössä siis nuuhkitaan muovipussissa pidettävä avonaisia myrkkypulloja tai aineisiin kostutettuja rättejä. Imppaamiseen käytettyjä aineita ovat esimerkiksi liimat ja lakat, ohenteet, puhdistusaineet, ilokaasu ja ponnekaasut. Imppaamisessa käytettävät aineet ovat myrkkyjä, joilla on vakavia terveysvaikutuksia, mutta huumausaineina niitä ei Suomen lainsäädännön mukaan pidetä.

Imppauksella on vakavia terveydellisiä haittoja, jo ensimmäisestä imppauskerrasta lähtien. Aivot voivat vahingoittua pysyvästi jo yhden imppauskerran jälkeen! Liuottimet, joita impataan aiheuttavat nopeasti psyykkisen ja fyysisen riippuvuuden.

Imppaus lamaa keskushermostoa aiheuttaen humalaa muistuttavan tilan. Sen vaikutuksia ovat pahoinvointi, sekavuus, kontrollin menetys ja jopa aistiharhat. Yliannostuksen ja äkkikuoleman riskit ovat imppauksessa huomattavat, koska hengitetyn annoksen määrää on vaikea arvioida. Yliannostus voi aiheuttaa kouristuksia ja tajunnantason laskua jopa koomaan asti. Äkkikuolema johtuu yleensä sydämen tai hengityksen pysähtymisestä, ja voi seurata välittömästi tai imppausta seuraavien tuntien aikana.

Imppauksen jättämät jäljet aivoihin ovat pysyviä, sillä imppaus tuhoaa aivosoluja lopullisesti. Liuottimista hankittu humala aiheuttaa moninkertaisen aivosolukadon alkoholista hankittuun humalaan verrattuna.
Pitkäaikainen imppaus aiheuttaa aivojen vaurioitumista, joka näkyy ulospäin mm. älyllisen tason heikkenemisenä, puhevaikeuksina ja muistiongelmina, persoonallisuuden muutoksina, tasapaino, tunto- ja lihashäiriöinä sekä ärsyyntyneisyytenä. Psyykkisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi keskittymisvaikeudet, masennus, eristäytyminen ja unettomuus.

Imppaaminen altiista sydämen rytmihäiriölle, joten on tärkeää, ettei impannutta henkilöä pelästytetä. Jos tokkuraisuus jatkuu tai henkilö ei ole heräteltävissä, on syytä soittaa paikalle ambulanssi.

Lähde: Nuortenlinkki
Julkaistu: 14.4.2015 (MMK)

Linkkejä