Mitä terveys on?

Terveyttä voidaan määritellä monella eri tavoin. Se on ominaisuus, ihannetila, kyky toimia, työkyky, voimavara ja sopeutumiskyky. Terveys voidaan suppeasti määritellä myös sairauden puuttumiseksi. Terveys on myös eri elämänvaiheissa ja elämänkulussa muuttuva tila - prosessi.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan terveydellä tarkoitetaan täydellistä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa. Määritelmän mukaan terveys on enemmän kuin pelkkä sairauden puuttuminen. Terveys on arkielämän voimavara – ei elämän päämäärä.

Terveys on myös kokemuksellinen ja henkilökohtainen tila. Sairaudesta huolimatta ihminen voi kokea olevansa terve, jos hän selviää arjestaan ilman suurempia ponnisteluita.

Ihmisten arvoissa terveys on tärkeimpiä, mutta se ei yksiselitteisesti ohjaa ihmisten käyttäytymistä.

Jokainen meistä voi edistää terveyttään. Terveyttä voi edistää tekemällä terveyttä tukevia valintoja ja välttämällä terveysriskejä. Terveyttään voi hallita ja parantaa.

Julkaistu 12.3.2015 (MMK)