Ihmissuhteet ja vuorovaikutus

ihmissuhteet.jpg

Jokaisen ihmisen elämään kuuluu monenlaisia ihmissuhteita; lapsi-vanhempi-, sisaruus-, ystävyys-, seurustelu- yms. suhteita. Ihmissuhteita syntyy joka puolelle kunkin ihmisen omassa ympäristössään. Jokainen luo ja ylläpitää niitä omalla tavallaan. Ihmissuhteet myös muuttuvat ajan kuluessa. Jotkut ihmissuhteet ovat vahvempia ja tiiviimpiä kuin toiset, mutta kaikki ne ovat tavallaan yhtä tärkeitä.

Ihmissuhteiden merkitys elämässä on suuri, sillä jokainen määrittelee itsensä ympärillä olevien ihmisten kautta: mitä muut puhuvat minusta, pitävätkö he minusta? Millainen minä olen? Ympäröivät ihmiset toimivat toinen toisilleen usein 'peileinä', jotka reagoivat toistensa sanoihin, eleisiin, tekemiseen sekä yleensäkin vuorovaikutukseen.

Vuorovaikutus

Vuorovaikutuksen (esim. keskustelun) tarkoituksena on sananmukaisesti vuorotellen vaikuttaa toiseen ihmiseen. Viestinnässä yleensä halutaan saada oma sanoma ymmärretyksi ja tahto toteutettua. Vuorovaikutustilanteessa olisi aina hyvä yrittää vaikuttaa siten, että toisen ihmisen itsetunto, toiminta ja kuva itsestä vahvistuisivat. Positiivisen palautteen antaminen on tärkeää, joten sitä tulisi antaa niin paljon kuin mahdollista. Vuorovaikutustilanteessa tulisi pyrkiä aina positiiviseen tulokseen!

Vuorovaikutus ja tunteet

Jokaisella on erilaisia tunteita ja jokaiseen tilanteeseen löytyy omanlaisensa tuntemus. Joskus erilaisia tunteita ja tuntemuksia saattaa olla hyvinkin vaikea tunnistaa ja ymmärtää. Jokainen kokee eri tilanteissa asiat omalla tavalla, ja niihin tilanteisiin liittyvät tunteet on hyvä oppia tunnistamaan.  Tunteiden tukahduttaminen ei useinkaan johda hyvään lopputulokseen. Erilaisia tunteita voi kokea hyvinkin voimakkaasti ja niille täytyy antaa mahdollisuus purkautua jollain yleisesti hyväksytyllä tavalla. Tunteista voi ja pitää keskustella mutta myös sanaton viestintä voi kertoa tunteista (esim. ilmeet ja eleet).

Päivitetty: 16.3.2016 (MMK)

Linkkejä