Seksuaalinen kaltoinkohtelu

Suojaikäraja
Suomessa suojaikäraja seksuaalisen kanssakäymisen osalta on 16 vuotta ja jossain tapauksissa 18. Suojaikäraja ei kuitenkaan ole ehdoton nuorten välisten seksisuhteiden osalta. Suojaikärajalla tarkoitetaan sitä, että yli 16-vuotias ei saa olla sukupuoliyhteydessä alle 16-vuotiaan kanssa

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Seksuaalinen hyväksikäyttö tarkoittaa sellaista seksuaalista kanssakäymistä alle 16 –vuotiaan kanssa, joka on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen tai nuoren kehitykselle. Rikokseksi katsotaan myös alle 16- vuotiaan kanssa tapahtuva sukupuoliyhteys silloin, kun toinen osapuoli on huomattavasti vanhempi, vaikka kyseessä ei olisikaan sukupuoliyhteyteen pakottaminen. Myös seksuaalissävytteisten viestien lähettäminen on rikos. Myös itse alle 16- vuotias voi syyllistyä seksuaaliseen hyväksikäyttöön tehdessään seksuaalisen teon huomattavasti itseään nuoremman ja epäkypsemmän henkilön kanssa. Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei pidetä tekoa, jossa osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.

Pedofilia ja insesti
”Pedofilia on lapsikohteinen seksuaalihäiriö, jossa yksilö kokee seksuaalista kiihottumista pääasiallisesti kuvitellessaan seksuaalisia toimintoja alle murrosikäisten lasten kanssa tai käyttäessään lasta seksuaalisesti hyväksi.”(nykysuomen sanakirja) Pedofilia on taipumus, diagnostisoitu sairaus ja häiriö – ei tietynlaista käyttäytymistä.

Insestistä puhutaan silloin, kun seksuaalinen hyväksikäyttö tapahtuu sukulaisten kesken. Hyväksikäyttäjänä voi olla tällöin vanhempi, sisarus, isovanhempi tai joku muu sukulainen. Väljempien määritelmien mukaan insestin voidaan katsoa myös tapahtuneen silloin kun hyväksikäyttäjä on sellainen, johon lapsi tai nuori luottaa – valmentaja, naapuri, opettaja jne.

Raiskaus
Raiskaus on kyseessä silloin jos,

    • henkilö käyttää ja uhkaa käyttää väkivaltaa voidakseen olla sukupuoliyhteydessä toiseen
    • henkilö saattaa toisen tiedottomaksi, pelkotilaan tai muuhun tilaan jossa on puolustuskyvytön ja on sen jälkeen yhdynnässä tämän kanssa
    • jos uhri on selkeästi ilmaissut vastustavansa yhdyntää ja siitä huolimatta hänet pakotetaan siihen

Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen, pukeutuminen, avioliitto, seurustelusuhde ja se, että on harrastanut seksiä aikaisemmin saman henkilön kanssa, ei oikeuta raiskaukseen. Seksuaalinen väkivalta on aina rikos.

Lähteet:
Marko Fors, Rikosoikeudellisesti laillista seksiä
Kinnunen, Saara: Tytöt, pojat ja seksi
Ahlberg, Veikko; Siimes, Martti: Lapsesta aikuiseksi
Suomen lääkärilehti 43/2000
Uusi seksuaalirikoslaki
Nykysuomen sanakirja

Tietoa & Apua!