Seksuaalisuus

Seksuaalivietti on meillä synnynnäinen, mutta seksuaalisuuden merkitys ja sen ilmeneminen vaihtelevat eri ikäkausina. Seksuaalisuus ei kuitenkaan ole pelkkää biologiaa tai vietti, vaan se saa sisältönsä ja tunnepohjansa vuorovaikutuksessa läheisten ihmisten kanssa. Seksuaalinen vetovoima on merkittävä tekijä siinä, että kaksi ihmistä viehättyy toisistaan. Seksuaalisuuden psyykkistä sisältöä voidaan kutsua rakkaudeksi.

Nuoruudessa seksuaalisuus etsiytyy aikuisiän muotoihin. Seksuaalisuus on mahtava voima ihmisessä. Se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Sen hallitsemiseen on opittava. Hyvin kehittynyt fyysinen olemus ei tarkoita sitä, että ihmisestä tulee valmis seksuaalinen olento. Tarvitaan myös sydäntä ja järkeä – näiden kehittyminen vaatii enemmän aikaa kuin pelkkä biologinen kypsyminen. Kun kaikki kolme – biologia, tunne ja järki – kulkevat tasatahtia tulee seurustelusta ja seksistä molempia tyydyttävä ja tasaveroinen yhtälö.

Seksuaalisuus on perusenergiaa, elämänenergiaa. Seksi puolestaan on jotain konkreettisempaa – seksuaalisuuden fyysinen puoli: Rakastelua, intiimiä läheisyyttä, omia tai jaettuja fantasioita, flirttiä jne…

Seksuaalisuuden eri muotoja

Heteroseksuaalisuus

Heteroseksuaalisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että eri sukupuolta olevat kokevat toisensa emotionaalisesti, sosiaalisesti ja seksuaalisesti vetovoimaisiksi.

Homoseksuaalisuus

Homoseksuaalisuus on sitä, että yksilö virittyy romanttisesti, eroottisesti ja seksuaalisesti pääsääntöisesti samaa sukupuolta olevaan ihmiseen. Homoilla arkikielessä tarkoitetaan usein miehiä, naisista käytetään sanaa lesbo.

Bi-seksuaalisuus

Bi-seksuaalinen tuntee eroottista, seksuaalista, emotionaalista ja sosiaalista vetoa kumpaa tahansa sukupuolta kohtaan. Bi –ihmisellä halun kohteet voivat vaihdella elämän aikana. Toisilla voi olla myös samanaikaisia suhteita sekä naisten että miesten kanssa.

Transvestisuus

Transvestisuudessa saman ihmisen kokonaispersoonaan kuuluu vahvasti yhtä aikaa sekä mieheyttä että naiseutta. Transvestisuus alkaa tavallisimmin lapsuudessa ja nuoruudessa.
Transvestiittimiehellä on sisäinen tarve ilmaista ja kehittää omaa naisellisuuttaan – eläytyä naiseuteen esimerkiksi pukeutumalla naisten vaatteisiin, omaksumalla naisellinen ruumiinkieli ja naisellinen rooli-ilmaisu. Naisten transvestisuus ei ole kulttuurissamme yhtä näkyvää, koska naisille on sallitumpaa ilmaista omaa maskuliinisuuttaan tyylissään, olemuksessaan ja koko persoonassaan. Miehekkyys ei ole naisilta samalla tavalla ’kiellettyä’ kuin miehiltä naisellisuus.

Aseksuaalisuus

Aseksuaali on ihminen joka kokee vain vähän tai ei lainkaan kiinnostusta seksuaalisuuteen ja seksiin. Hänellä ei seksuaalista halua.

Lisää seksuaalisen suuntautumisen muodoista voit lukeat täältä

Lähteet:
Kinnunen, Saara: Tytöt, pojat ja seksi
Ahlberg, Veikko; Siimes, Martti: Lapsesta aikuiseksi
Nykysuomen sanakirja

Päivitetty 6.6.2017 (MMK)

Linkkejä

Päivitetty 28.02.2020 (PK)