Erasmus+

Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma 2014- 2020

Tartu mahdollisuuteen ja kasva kansainvälisyyteen!
 
Ohjelman tavoitteena on kehittää eurooppalaisessa yhteistyössä

 • koulutusta
 • nuorisotyötä
 • parantaa nuorten koulutustasoa, taitoja, osaamista ja työllisyysmahdollisuuksia.

Mahdollisuudet nuorille

 • Nuorisovaihto

on kansainvälinen nuorisoryhmien tapaaminen, jonka nuoret ovat itse suunnitelleet. Sen teema on jokin joka nuoria kiinnnostaa, ja tavoite on oppia asiasta lisää. Teeman tulee liittyä Erasmus + -ohjelman nuorisosektorille asettamiin tavoitteisiin ja painopisteisiin. Yhteinen suunnittelu huipentuu vaihtoon, jossa suunnitelmat toteutetaan yhden ryhmän kotimaassa.

Suunnitteluvaiheessa eri maiden nuoret tekevät päätöksiä yhdessä: he päättävät hankkeen aiheen ja rakentavat toiminnallisen ohjelman, jonka kautta aiheesta opitaan. Päiväohjelmaan suunnitellaan toimintaa, jota nuoret vetävät kykyjensä mukaan itse.

Nuorisovaihto on tarkoitettu 13-30-vuotiaille nuorille ja osallistujia voi olla yhteensä 16–60 nuorta. Nuorisovaihtoon osallistuu nuoria vähintään kahdesta eri maasta. Tapaamisen tulee kestää 5–21 päivää (+ matkustuspäivät).

 • Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu

tarjoaa 17-30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden hankkia kokemusta, itsenäisyyttä ja uusia elämyksiä.

Vapaaehtoispalvelu voi olla esimerkiksi:

 • apuohjausta nuorten työpajalla
 • kansainvälisyyskasvatusta iltapäiväkerhossa
 • päihteiden vastaisen kampanjan suunnittelua ja toteutusta
 • kokkausiltojen koordinointia nuorisotalolla
 • vapaa-ajanohjausta liikuntajärjestössä

Vapaaehtoispalveluhankkeessa on aina mukana kolme osapuolta: vapaaehtoisen lähettävä taho, vapaaehtoinen nuori ja vapaaehtoisen vastaanottava taho. Lähettävänä ja vastaanottavana tahona voivat toimia voittoa tavoittelemattomat eli yleishyödylliset organisaatiot. Osallistuminen on nuorille maksutonta, EU:n tuki kattaa nuorelle matkakustannukset, asumisen, vakuutuksen ja ruokailun. Nuorille maksetaan myös pientä taskurahaa. Vapaaehtoisjakso kestää 2 –12 kuukautta tai 10 vapaaehtoisen ryhmähankkeena 2 viikosta 2 kuukauteen.

 • Eurooppalaiset nuorisoaloitteet

Erilaiset nuorten ryhmät voivat toteuttaa eurooppalaisia nuorisoaloitteita, jotka kehittävät aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä taitoja, tai edistävät yritteliäisyyttä ja yrittäjyyttä. Nuorisoaloitteet ovat nuorten suunnittelemia ja toteuttamia. Niiden avulla pääsee toteuttamaan omia ideoita ja vaikuttamaan tärkeiksi kokemiinsa asioihin. Hankkeissa toimiessa opitaan myös tärkeitä työelämätaitoja.

Eurooppalainen nuorisoaloite voi olla esimerkiksi:

 • yhteiskunnallisten yritysten, järjestöjen ja yhdistysten verkosto
 • yrittäjyyskasvatuskoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen
 • tiedon, tietoisuuden ja medialukutaidon lisääminen tai nuorten kannustaminen yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen
 • tapahtuma, konferenssi tai tapaaminen, joka liittyy eurooppalaisten aloitteiden teemoihin
 • toimi, joka hyödyttää paikallista yhteisöä: esimerkiksi erityisryhmien, kuten ikääntyneiden ihmisten, vähemmistöjen, maahanmuuttajien ja vammaisten tukemiseen liittyvää toimintaa
 • taiteeseen tai kulttuuriin liittyvä tapahtuma, kuten teatteriesitys, näyttely tai musiikkiesitys.

Eurooppalaiseen nuorisoaloitteisiin voivat osallistua 13–30-vuotiaiden nuorten ryhmät ja nuorisojärjestöt. Nuorisoaloitteissa tulee olla mukana vähintään 2 nuorten ryhmää eri kumppanimaista.

Mahdollisuudet nuorten kanssa työskenteleville:

 • Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan liikkuvuushankkeita, joita nuorten parissa toimivat yhdessä järjestävät. Hankkeet voivat olla esimerkiksi koulutuksia tai seminaareja, joissa keskustellaan nuorisotyön polttavista aiheista. Hankkeet tuovat yhteen eri maissa samaa työtä tekeviä henkilöitä ja asioita käsitellään vertaillen toimintatapoja ja jakaen hyviä käytäntöjä.
 • Osa hankkeista voi tukea yhden nuorisotekijän tai työparinhenkilöliikkuvuutta. Job Shadowing -hankkeissa osallistutaan konkreettiseen nuorisotyöhön toisessa maassa ja tutustutaan isäntäorganisaation toimintatapoihin.
 • Kansainväliset hankkeet kehittävät osallistujien ammattitaitoa. Niissä opitaan toisilta ja kehitetään uusia taitoja. Opittuja toimintatapoja ja ajatuksia voi soveltaa omaan työhön. Kokonaisuudessaan hankkeet kehittävät eurooppalaista nuorisotyötä.

Hankkeita voivat toteuttaa kaikki nuorten parissa aktiivisesti toimivat henkilöt. Osallistujilla ei ole yläikärajaa.
 
Lisätietoja ohjelmasta löydät osoitteesta: www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus

lähde: www.cimo.fi ja CIMOn esite ”Youth in Action”
Päivitetty 14.8.2015 (MMK)

Linkkejä