Työ- ja oleskeluluvat ulkomailla

Työ- ja oleskeluluvat ulkomailla

Ulkomailla oleskeluun ja työskentelyyn tarvitaan hieman maasta riippuen erilaisia lupia.

Työlupa

Eu-kansalaisilla on oikeus työskennellä toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana (=yrittäjänä) toisessa EU-maassa ilman työlupaa. Tämä koskee myös Islantia, Liechtensteinia ja Norjaa ja näiden maiden kansalaisia. EU-maat sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja muodostavat yhdessä ETA-maat.

Jos olet Suomessa työttömyysturvan saaja, ja muutat toiseen EU-maahan työtä löytääksesi, voit saada työttömyyskorvauksen tietyin ehdoin mukaasi.  Tästä työttömyyskorvauksen siirrosta lisätietoa saat työvoimatoimistosta. Erityiset EURES-neuvojat auttavat työnhaussa Euroopassa. 

Suunnatessasi työhön EU (ja ETA) -maiden ulkopuolelle, tarvitset työskentelyyn oikeuttavan luvan. Joissakin maissa myös palkattomaan harjoitteluun tarvitaan työlupa. Työluvasta päättävät kohdemaan maahanmuuttoviranomaiset. Luvan myöntämiseen vaikuttavat mm. ikä, koulutus, työkokemus, työskentelyn kesto ja se, miten paljon kyseisiä työpaikkoja kohdemaassa on tarjolla.  Työluvan saaminen voi edellyttää sitä, että sinulla on jo ennakkoon tiedossa työnantaja kyseisestä maasta.

Lisätietoja saa työluvan hakemisesta saa kohdemaan maahanmuuttoviranomaisilta ja edustustosta.

Working holiday -viisumi

Nuoret aikuiset (alle 30v.) voivat lähteä kaukomaille töihin erillisellä Working holiday -viisumilla Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Tällöin matkalla yhdistyy vapaa-aika ja työskentely. Viisumin kesto on 3kk vuoteen.

 Oleskelulupa

Yleensä yli kolmen kuukauden oleskelu ulkomailla edellyttää erillistä oleskelulupaa, jota haetaan lähimmästä kohdemaan lähetystöstä.  Jos kuitenkin oleskelet EU-kansalaisena toisessa EU-maassa, riittää, että rekisteröit yli 3 kuukautta kestävän oleskelusi ko. maan paikallisviranomaisille.

Kun EU-kansalainen muuttaa toiseen EU-maahan, hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kohdemaan kansalaisilla. Muuttoilmoitus maistraattiin on tehtävä aina, kun muuttaa yli 3 kuukaudeksi ulkomaille tai palaa takaisin Suomeen. Vakituisesta (yli vuoden) ja tilapäisestä (3kk-vajaa vuosi) muutosta on ilmoitettava myös Kelaan. Samoin paluusta, työn tai opintojen alkamisesta/päättymisestä tai pääsystä kohdemaan sosiaaliturvan piiriin.  

LÄHDE: suomi.fi, maailmalle.net(töihin eurooppaan), maailmalle.net (töihin euroopan ulkopuolelle), europa.eu

Päivitetty 15.12.2016 (MR)

Linkkejä

päivitetty 27.02.2020 (PK)