Jokamiehenoikeudet

Luonnossa liikuttaessa tulee huomioida jokamiehenoikeudet, missä ja miten saa liikkua. Jokamiehen oikeudella tarkoitetaan jokaisen kansalaisen oikeuksia käyttää luontoa siitä riippumatta kuka omistaa tai hallitsee aluetta.

Luonnossa liikkuminen; kävely, hiihtäminen ja pyöräily, onkiminen, pilkkiminen sekä marjastaminen ja sienestäminen kuuluvat jokamiehen oikeuksiin, niihin ei tarvitse maanomistajan lupaa.

Lyhytaikainen oleskelu (esim. telttailu) sellaisilla alueilla, missä kulkeminen on muutenkin sallittua, on luvallista. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia, ettei aiheuta häiriötä ja yöpymispaikka on tarpeeksi kaukana asutuksesta. Retkikeittimen käyttö on sallittua.

Tulenteko, puiden kerääminen / katkominen, moottoriajoneuvojen käyttö ilman maanomistajan lupaa on kielletty, myös eläinten häirintä on kielletty.

Luonnossa liikkuessasi huolehdi ettei sinne jätetä roskia.

lähde: Ympäristö.fi - jokamiehenoikeudet

Linkkejä