Lasten ja nuorten oikeudet

YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen kirjatut lapsen tärkeimmät ihmisoikeudet ja Suomen lakiin kirjatut perusoikeudet, koskevat kaikkia lapsia ja nuoria.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvallisuuteen

 • Lasta on suojeltava väkivallalta ja laiminlyönniltä sekä seksuaaliselta hyväksikäytöltä.
 • Lasta ei saa tahdonvastaisesti erottaa vanhemmistaan, ellei siihen ole lapsen edun perusteella painavia syitä.
 • Jos vanhemmat eivät pysty huolehtimaan lapsesta tai pahoinpitelevät lasta, voidaan lapsi erottaa vanhemmistaan. Tällöin lapsi sijoitetaan hoitoon kodin ulkopuolelle joko hetkellisesti (sijoitus) tai pysyvästi (huostaanotto).
 • Alle 16-vuotiaan kanssa sukupuoliyhteydessä oleminen tai muu häneen kohdistuva seksuaalinen teko on rangaistava, ellei kyseessä ole samanikäisten nuorten välinen seksuaalisuhde.
 • Seksuaalipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta on rikos.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus mielipiteen ilmaisemiseen

 • Lapsen asioista päättävän aikuisen on otettava lapsen mielipiteet huomioon. Tällainen aikuinen on lapsen huoltaja, joka on yleensä lapsen vanhempi. Hänellä on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista asioista.
 • Ennen kuin huoltaja tekee päätöksen lapsen asiassa, hänen tulee jutella asiasta lapsen kanssa, ottaen huomioon hänen ikänsä ja kypsyytensä. Mitä vanhempi lapsi on, sitä suurempi mahdollisuus hänellä on vaikuttaa omiin asioihinsa.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus koulutukseen

 • Kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus koulunkäyntiin.
 • Perusopetuksen tulee olla maksutonta.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus ajattelun vapauteen

 • Lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei lasta saa kiusata uskontonsa vuoksi. Tai ettei kirkkoon kuulumatonta lasta saa pakottaa kirkossakäyntiin.
 • Vähemmistöryhmään kuuluvalla lapsella on oikeus omaan kulttuuriinsa, uskontoonsa ja kieleensä.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus vapaa-aikaan

 • Lapsella on oikeus lepoon, vapaa-aikaan, leikkimiseen ja kulttuuriin. Tästä syystä valtion ja kuntien on järjestettävä lapsille ja nuorille harrastustoimintaa.
 • Lapsi ei saa tehdä työtä, joka vaarantaa hänen kehitystään tai koulunkäyntiään.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus yksityisyyteen

 • Lapsella on oikeus yksityisyyden, perheen, kodin, kirjeenvaihdon ja maineen suojaan. Kukaan ei siis saa lukea lapsen yksityisiä kirjeitä, loukata lapsen mainetta, kunniaa tai kodin rauhaan.

Lähde: Mannerheimin Lastensuojeluliitto - nuoren yleiset oikeudet

Päivitetty: 25.1.2016 (MMK)

Linkkejä

Päivitetty 28.02.2020 (PK)