Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus ja täydennyskoulutus ovat vaihtoehtoja aikuiselle opiskelijalle. Aikuisiällä voi opiskella monella tapaa ja joustavasti, tavoitteellisesti tai vain omaksi ilokseen. Tarjolla on niin tutkintotavoitteista koulutusta, oppisopimuskoulutusta, näyttötutkintokoulutusta, henkilöstökoulutusta kuin työvoimapoliittista koulutustakin. Omaa osaamistaan voi täydentää myös erilaisilla kursseilla. Myös opiskelutavat ja -ajat ovat joustavia: aikuisiällä voi kouluttautua niin työssä, työn ohella kuin vapaa-ajallakin, sillä koulutuksia järjestetään mm. iltaisin ja viikonloppuisin lähiopetuksena, verkko- ja etäopetuksena.

Aikuiskoulutusta järjestetään kaikilla koulutusasteilla peruskoulusta korkeakouluopintoihin oppilaitoksissa ja koulutus- ja kurssikeskuksissa. Maahanmuuttajille on tarjolla oma aikuiskoulutusväylänsä. Aikuiskoulutuksessa suoritetut tutkinnot antavan saman jatko-opintokelpoisuuden kuin nuorten koulutuksessa.

Lähde: Opintopolku.fi
Päivitetty 12.5.2016 (MMK)

Linkkejä