Korkeakouluopinnot

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostavat Suomen korkeakoulujärjestelmän. Ammattikorkeakouluissa suuntaudutaan työelämään korkein ammattitaidon vaatimuksin, kun taas yliopistoille on ominaista tieteellinen tutkimus. Korkeakouluun pyrkivällä on oltava toisen asteen koulutuksen päättötodistus.

Suomessa on useita yliopistoja ja ammattikorkeakouluja ympäri maan. Yliopistossa haetaan suoraan johonkin pääaineeseen tai koulutusohjelmaan, joka voidaan jakaa eri suuntautumisvaihtoehtoihin. Yliopistoissa tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 5,5 vuotta. Ammattikorkeakouluissa puolestaan haetaan johonkin koulutusohjelmaan esim. kulttuurialalle. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää 3,5-4,5 vuotta.

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakouluissa opintojen laajuus on 210-270 op (=opintopistettä). Ammattikorkeakoulututkinnosta voi opiskella osasuorituksia avoimessa ammattikorkeakoulussa, jonne ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Aikuisille on tarjolla sekä tutkintoon johtavaa koulutusta että erikoistumisopintoja. Ammattikorkeakoulussa on myös mahdollista suorittaa jatkotutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Useimmat ammattikorkeakoulut järjestävät tutkintoon johtavaa koulutusta myös englanniksi. Tutkintonimike määräytyy opiskelijan koulutusohjelman mukaisesti.

Yliopistot

Yliopistoissa koko tutkinnon laajuus on 300op, josta alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti) laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri) laajuus on useimmilla aloilla 120 op. Opintoihin sisältyy perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja. Tämän lisäksi voit jatkaa jatko- ja erikoistumistutkintoon (lisensiaatti tai tohtori).

Haku korkeakouluopintoihin

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan yhteishaussa sekä keväällä että syksyllä. Haku tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa, kun hakuaika on käynnissä. Yhdellä lomakkeella voi hakea enintään kuuteen eri koulutukseen (yht. molemmat yhteishakuajat). Harkitse hakutoiveiden järjestys huolellisesti, sillä sinulle tarjotaan korkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on järjetyksessä hakulomakkeella korkeimmalle ja johon menestyksesi riittää. Korkeakouluhaussa voi saada vain yhden opiskelupaikan.

Haun suorittamisen jälkeen selvitä koulutuksen järjestäjältä, kuuluuko hakuvaiheeseen esimerkiksi ennakkotehtävien teko ja/tai pääsykoe. Pääsykokeesta ilmoitetaan yleensä kirjallisesti hakijalle. Koulutusvalinnan tulokset julkaistaan ja ilmoitetaan yleensä heinäkuun aikana, Jos tulet valituksi opiskelupaikkaan, ota se vastaan kirjallisella ilmoituksella oppilaitokseen määräaikaan mennessä.

lähde: Opintopolku.fi
päivitetty 21.02.2018

Linkkejä