Nuorisotakuu

Nuorisotakuu tarjoaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta.

Nuorisotakuuseen kuuluu koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa tai kuntoutuksessa. Vaihtoehtoja on myös, jos parhaillaan opiskelun alla oleva ala (tai ala jolta on tehnyt tutkinnon) ei tunnu omalta: ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimuskoulutus ja näyttötutkintokoulutus.

Toinen nuorisotakuun palvelu on Nuorten aikuisten osaamisohjelma. Se tarjoaa 20-29-vuotialle VAIN peruskoulun suorittaneille mahdollisuuden ammatilliseen koulutukseen, jonka voi suorittaa ammatillisessa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella.

Nuorisotakuun tavoitteena on nuorten työllisyyden edistäminen. Kun nuori ilmoittautuu työttömäksi, hänelle laaditaan työllistymissuunnitelma. Siinä sovitaan toimista, joita työelämä- ja elinkeinotoimisto tarjoaa nuorelle ennen kolmen työttömyyskuukauden päättymistä. Suunnitelman tekeminen on aloitettava kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. Tähän osallistuminen on sekä työnhakijan että työelämä- ja elinkeinotoimiston velvollisuus.

Oman urapolun löytämiseen saa apua ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelusta. Tarjolla on esimerkiksi lyhyitä valmennuksia, kuten ura-, työhönhaku- ja työhönvalmennus. Työkokeilulla mahdollistetaan työkokemuksen hankkiminen eri aloilta määräaikaisilla työtehtävillä. Siitä voi olla apua myös itseä kiinnostavan alan löytymisessä. Erityisesti vastavalmistuneiden nuorten työllistymistä yrityksiin helpotetaan palkkatuella, jota maksetaan nuoren työllistäneelle yritykselle.

Lähde: Nuorisotakuu.fi
Päivitetty 21.02.2018

Linkkejä