Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksella voi hankkia ammatin, syventää aiempaa ammatillista osaamista ja hankkia uutta ammatillista osaamista.

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksessa. Oppisopimuskoulutuksen aikana ollaan määräaikaisessa työsuhteessa työpaikkaan, jossa työtä opiskellaan käytännössä. Työpaikalla saatavaa koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla ammatillisessa oppilaitoksessa.

Oppisopimuskoulutus kestää yleensä 2−4 vuotta. Opiskeluajalle tehdään oppisopimus, johon kuuluu mm. yhdessä työnantajan ja oppilaitoksen kanssa laadittu henkilökohtainen opiskeluohjelma. Työpaikan hankinta kuuluu opiskelijan vastuulle, mutta paikalliset oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ja oppisopimustoimistot auttavat tarvittaessa työpaikan etsimisessä ja muissa käytännön kysymyksissä. Lisäksi oppisopimustoimisto sitoutuu maksamaan tietopuolisten opintojen kustannukset, opintososiaaliset edut (tietopuolisten opintojen aikana), näyttötutkinnot ja työnantajan koulutuskorvaukset.

Oppisopimuksen aikana työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työehtosopimuksen mukaisesti määräytyvät myös vuosiloma ja ylityökorvaukset. Jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opiskelujakson ajalta, oppisopimustoimisto maksaa opintososiaalisen etuuden (opintotuen). Todistus suoritetusta tutkinnosta tulee oppisopimustoimistosta.

Oppisopimuksella opiskelevan työnantajalla on velvollisuus huolehtia, että opiskelija saa työpaikalla riittävästi ammattiin kuuluvia monipuolisia työtehtäviä. Opiskelijan velvollisuus taas on hoitaa työt ja tietopuolinen opiskelu hyvin.

lähteet: Opetushallitus, opintopolku.fi
Päivitetty 12.5.2016 (MMK)

Linkkejä

Päivitetty 28.02.2020 (PK)