Oppivelvollisuus

Suomessa vallitsee lakiin perustuva oppivelvollisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokaisen lapsen on suoritettava peruskoulu, tai muilla keinoin hankittava perusopetusta vastaavat tiedot. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän, ja päättyy peruskoulun oppimäärän todistettuun suorittamiseen tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta.

Oppivelvollisuuden voi suorittaa myös käymättä varsinaista koulua, sillä Suomessa ei ole koulupakkoa. Oppivelvollisuuden sisältö on joka tapauksessa suoritettava, huolimatta opiskelutavasta. Oppimäärän voi suorittaa esimerkiksi kotiopetuksena. Tällöin huoltajalla on vastuu opetuksen järjestämisestä ja oppimateriaalin hankinnasta. Kotiopetuksessa opiskeleva ei ole myöskään oikeutettu maksuttomaan kouluruokailuun, kouluterveydenhuoltoon tai muihin etuuksiin, joita kunta peruskoulun opiskelijoille tarjoaa.

Suomessa lähes kaikki lapset saavat peruskoulun päättötodistuksen. Perusopetuksen järjestää kunta, joka myös osoittaa koulun, jossa oppivelvollisuus käydään. Koulua on joissakin tapauksissa mahdollista vaihtaa, mutta automaattista oikeutta koulunvaihtoon ei ole, ellei syynä ole esimerkiksi perheen muutto.

Toisinaan perhe muuttaa ulkomaille lasten ollessa vielä peruskouluiässä. Vanhempien on tällöinkin huolehdittava lasten opinnoista. Ulkomailla on paikasta riippuen valittavissa esimerkiksi paikallinen koulu, kansainvälinen koulu, ulkomailla toimiva suomalainen peruskoulu tai kotiopetus.

Tämä artikkelin lähde on Nuorten elämä -portaali

Päivitetty 01/2015