Peruskoulun jälkeen

Oppivelvollisuus päättyy ysiluokan päättötodistuksen saamiseen. Viimeistään siinä vaiheessa kannattaa miettiä, mitä haluaa tulevaisuudelta. Mitkä ovat vahvuuksiani, entä mitä en ainakaan haluaisi tehdä? Toisille on jo pitkään ollut selvää, mihin aikoo hakeutua, kun taas toisille maailma on vielä täynnä kysymysmerkkejä. Valinnanmahdollisuuksia on tarjolla runsaasti.

Lukio & ylioppilastutkinto

Lukion kesto on yleensä kolme vuotta ja sen aikana suoritetaan vähintään 75 kurssia. Lukio-opintoja voi nopeuttaa käymällä kesälukiota. Opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Opinnot huipentuvat lukio-opiskelujen lopulla ylioppilaskirjoituksiin.

Lukiossa omaan kurssitarjottimeen voi vaikuttaa ja painottaa niitä oppiaineita, jotka itseä eniten kiinnostavat. Valittavana on myös erityislukioita, joita ei kuitenkaan ole kaikilla paikkakunnilla. Erityislukio voi olla esimerkiksi urheilu- tai musiikkipainotteinen ja suosituimpiin lukioihin saattaa olla korkeat keskiarvorajat.

Lukiosta valmistutaan ylioppilaaksi ts. suoritetaan ylioppilastutkinto.

Ammatillinen koulutus

Toinen vaihtoehto on ammatillinen peruskoulutus. Sitä tarjoavat ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot ja ammatilliset erityisoppilaitokset. Koulutus johtaa perustutkintoon, joka on 120 opintoviikon laajuinen, ja josta vähintään 20 opintoviikkoa on työssäoppimista.

Suoritusaika vaihtelee oman etenemistahdin, aiempien opintojen ja mahdollisen aiemman työkokemuksen mukaan. Perustutkinnon jälkeen on mahdollista hakeutua työelämään tai suorittaa jatko-opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Oppilaitokset tekevät usein yhteistyötä keskenään. Tämä mahdollistaa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen ja lukion oppimäärän suorittamisen yhtäaikaisesti. Vaihtoehdoista kannattaa kysellä opinto-ohjaajalta.

Oppisopimuskoulutus

15-vuotias saa solmia oppisopimuksen. Tällöin opiskelija hankkii itse oppisopimuspaikan ja suorittaa määrätyssä oppilaitoksessa tietopuoliset opinnot laaditun aikataulun mukaisesti. Oppisopimuskoulutus voidaan järjestää ammatillisena peruskoulutuksena kaikkiin perustutkintoihin. Paikallinen oppisopimuskeskus tai -toimisto auttaa oppisopimuksen tekemisessä ja neuvoo käytännön asioissa.

Kymppiluokka

Mikäli peruskoulun jälkeen ei vielä tiedä, mitä haluaisi opiskella, tai päättötodistuksen numerot eivät tyydytä, on mahdollista suorittaa kymppiluokka. Sen aikana opiskelijan suunnitelmia pyritään selkeyttämään ja numeroita korottamaan. Mahdollista on myös osallistua ammattistarttiin, jossa tutustutaan monipuolisesti eri aloihin ja niiden vaatimuksiin. Ammattistartin aikana on yleensä myös mahdollista korottaa päättötodistuksen arvosanoja.

Valma

Valma = ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Valma-koulutus on tarkoitettu niille peruskoulun päättäneille nuorille, joille tulevaisuuden ammatillinen suunta ei vielä ole selvillä tai joilla opiskelupaikka uhkaa jäädä saamatta.

Koulutus sisältää pakollisia ja valinnaisia osia. Sen aikana voit kehittää osaamistasi ja valmiuksia monilla eri opiskelun osa-alueilla ja tutustua erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin ja ammatteihin. Se kestää noin lukuvuoden ja siitä saa todistuksen.

Kansanopistot

Mahdollista on hakea myös kansanopistoihin. Niissä on laaja kurssitarjonta ja mahdollista suorittaa myös lukion tai ammatillisen peruskoulutuksen oppimäärä.

Päivitetty 20.2.2017 (MMK)

Linkkejä