Yhteishaku

yhteiskaku.jpg

Ammatilliseen peruskoulutukseen, lukiokoulutukseen ja korkeakouluihin haetaan yleensä yhteishaussa. Yhteishaut järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä syksyllä alkavaan koulutukseen ja syksyllä tammikuussa alkavaan koulutukseen. Kätevimmin hakeminen onnistuu netissä. Sekä toisen asteen koulutukseen (lukio, ammattikoulu) että korkeakouluihin (ammattikorkeakoulu, yliopisto) haetaan Opintopolku.fi -palvelussa. Demohakua voi kokeilla täällä (klik).

Hakuvaiheessa valitaan 5 mieluista opiskelupaikkaa, joista ensisijaiseksi merkityllä opiskelupaikkatoiveella on mahdollista saada lisäpisteitä. Lukioon ja usein myös ammatilliseen koulutukseen haettaessa ei yleensä järjestetä pääsykokeita, mutta korkeakouluihin pyritään lähes poikkeuksetta pääsykokeiden kautta. Kannattaa siis selvittää etukäteen, mikä on oman opiskelupaikan käytäntö. Hakuvaiheeseen voi kuulua pääsykokeet, haastattelu, soveltuvuuskokeet, ennakkotehtäviä… Koulutusohjelmat ilmoittavat hyvissä ajoin, millaiset pääsyvaatimukset heillä on: esimerkiksi mitä kirjoja pääsykokeeseen on luettava, tai onko hakua varten tehtävä ennakkotehtäviä.

Jo yhteishaun alkaessa ilmoitetaan, milloin tulokset ja valinnat julkistetaan. Opiskelupaikan saamisesta ilmoitetaan hyvissä ajoin, yleensä kirjeitse, mutta oppilaitoksesta riippuen lisäksi myös netissä. Opiskelupaikka täytyy muistaa ottaa ilmoituksella vastaan. Vastaanottamisaika tiedotetaan hyväksymiskirjeessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitovaa. Mikäli ottaa vastaan korkeakoulupaikan, ei ole oikeutettu ottamaan vastaan toista, vaikka sellaisen samassa haussa saisikin. Jos tulee valituksi yhteen ja jää varasijalle toiseen korkeakoulutukseen, on joissakin korkeakouluissa mahdollista jäädä jonottamaan. Toisinaan siis myös varasijalta pääsee opiskelemaan. Vain yhtä paikkaa voi jonottaa, ja jos jonottamansa paikan saa, se tulee ottaa vastaan.

Joissakin tilanteissa opiskelupaikkaa ei voi heti ottaa vastaan, jolloin opiskelujen aloittamista on mahdollista lykätä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi asevelvollisuuden suorittaminen.  Muussa tapauksessa opinnot alkavat oppilaitoksen ilmoittamana päivänä.

Yhteishaussa voi jäädä myös ilman koulutuspaikkaa. Tällöin on mahdollista osallistua ns. täydennyshakuun, joka niille paikoille, jotka yhteishaussa ovat jääneet vapaiksi

Kevään 2020 yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen

Hakuaika on 18.2. - 10.3.2020. Hakuaika päättyy klo 15.00.

Mahdolliset pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuussa. Saat tiedon yhteishaun tuloksista aikaisintaan 11.6.2020. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 25.6.2020.

Kevään 2020 haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen

Hakuaika 11.3. - 1.4.2020. Hakuaika päättyy klo 15.00.

Saat tiedon valinnoista aikaisintaan 11.06.2020. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hakulomakkeella, saat tulokset myös s-postiisi. Ota paikka vastaan viimeistään 25.6.2020.

 

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2020 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Kevään toisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vain yhden opiskelupaikan saman lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Hakuaika on 18.3. - 1.4.2020

Todistusvalintojen osalta tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.05.2020.
Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7.2020.
Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 15.7.2020 klo 15.00.
Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.07.2020 klo 15.00.

Mahdolliset yhteishaun lisähaut järjestetään aikavälillä 3.8 - 26.8.2020. Korkeakoulu päättää lisähaun kestosta.

 

Lähteet: Nuorten elämä , Opintopolku.fi
Päivitetty 28.02.2020 (PK)

Linkkejä