Työllisty palkkatukikortilla

Palkkatukikortti

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.
Palkkatuki voi olla mahdollisuus saada sellaistakin työtä, johon työttömän työnhakijan ammatillinen osaaminen ei aivan riitä tai jos hakijalla on työtehtäviin vaikuttava vamma tai sairaus.

Palkkatuettu työ on aina joko normaali työsuhde tai oppisopimuskoulutus. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen ja kokoaikainen tai osa-aikainen.  Työntekijä saa työstä kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jollei työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.  
Työnantajasi voi saada palkkatukea enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksistasi.

Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.  

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea palkkauskustannuksiin, jos:
-se auttaa hakijan työllistymistä  
-siitä on sovittu työllistymissuunnitelmassasi  
-työnantaja ja työsuhteesi täyttävät palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset  
-TE-toimistolla on käytettävissään tarvittavat määrärahat.

linkkejä