Työhakemus ja CV (ansioluettelo)

Usein työnantaja haluaa nähdä työntekijän paperilla ennen kuin päättää, haluaako tavata henkilökohtaisesti työhaastattelussa. Työhakemuksella markkinoidaan omaa osaamista, kokemuksia ja persoonaa haettavan työn näkövinkkelistä katsottuna.

Hyvä työhakemus on n. yhden A4-arkin mittainen ja pysyy asiassa. Se, mitä hyvästä hakemuksesta löytyy, ovat ne olennaiset tiedot, joita työnantaja tarvitsee: Kuka olen? Miksi olen kiinnostunut hakemastani työstä? Millaiset valmiudet minulla tähän työhön on? Palkkatoive kirjoitetaan työhakemukseen, jos sitä erikseen pyydetään. Hyvä työhakemus:

 • kirjoitetaan tietokoneella (ellei sitä erikseen pyydetä käsinkirjoitettuna)
 • on kieleltään selkeä ja virheetön
 • on ulkoasultaan siisti ja visuaalisesti houkutteleva
 • on omakätisesti allekirjoitettu (pois lukien sähköiset hakemukset)

Työhakemus voi olla ns. vapaamuotoinen hakemus, joka on muodoltaan epävirallisempi, sillä sen ei tarvitse olla asiakirjamuotoinen. Avoin työhakemus saa olla persoonallinen ja erottuva, mutta siitäkin tulee löytyä olennaiset asiat. Avoimella työhakemuksella tai markkinointikirjeellä voi lähestyä työnantajaa, vaikka avointa työpaikkaa ei kyseisessä yrityksessä tai organisaatiossa olisikaan julkisesti auki (ns. piilotyöpaikka). Myös siinä kerrotaan tiivistetysti itsestä sekä omasta osaamisesta ja valmiuksista.

Näiden lisäksi työhakemus voi olla myös valmiiksi muotoiltu sähköinen lomake, joka täydennetään ja lähetetään työnantajalle. Valmiiksi muotoilluissa lomakkeissa tärkeää on jokaisen kohdan huolellinen täyttäminen. Valmiita sähköisiä lomakkeita suosivat erityisesti suuremmat yritykset.

Työhakemuksen voi lähettää perinteisesti kirjeellä, mutta suositummaksi tavaksi on tullut hakemuksen jättäminen sähköisesti. Siinä tapauksessa on hyvä tallentaa ja lähettää hakemus pdf-tiedostomuodossa.

Työhakemustekstin voi kirjoittaa suoraan viestikenttään tai sen voi laittaa ansioluettelon kera viestin liitteeksi. Mikäli lähetät hakemuksen suoraan viestissä, muista nämä:

 • otsikko kenttään teksti ’hakemus’ ja paikka, jota haet
 • alkutervehdys
 • hakemusteksti
 • maininta, että cv on liitteenä
 • lopputervehdys ja yhteystiedot

Työhakemusta täydennetään ansioluettelolla eli CV:llä. Noin kaksisivuinen CV on väline itsesi ja osaamisesi markkinointiin työnantajalle. CV on ytimekäs kuvaus siitä, kuka olet, mitä osaat ja mitä olet tehnyt. CV:ssä kerrotaan ainakin:

 • henkilötiedot: nimi, syntymäaika, yhteystiedot
 • koulutus: oppilaitokset ja tutkinnot, valmistumisajankohta uusimmasta tutkinnosta vanhimpaan
 • työkokemus: yritykseni nimi, työtehtävä/tehtävänimike, työn keskeiset sisällöt, työn alkamis- ja päättymispäivämäärät uusimmasta työtehtävästä vanhimpaan

CV:ssä voi kertoa myös työharjoittelusta, muista opinnoista ja kursseista, kielitaidosta, atk-taidoista, luottamustehtävistä ja harrastuksista. Mikäli sinulla on suosittelija, voit kirjata hänen yhteystietonsa CV:hen, mutta muista kysyä lupa suosittelijalta.

Työhakemuksen (ja CV:n) lähettäminen on vain yksi  osa työnhakuprosessia, eikä sitä kannata jättää vain sen varaan. Henkilökohtainen yhteydenotto työnantajaan viestii aktiivisuudesta ja luon työnantajalle mielikuvaa sinusta. Keskustelu puhelimessa tai sähköpostinvälityksellä antaa teille molemmille mahdollisuuden tarkentaa työpaikkaan ja työtehtävään liittyviä asioita.

Työnhakua varten voi tehdä myös työnhakuvideon tai koota portfolion parhaimmista ja tärkeimmistä töistä ja saavutuksista.

Työhakemusten ja Cv:n malleja löytyy netistä. Te-toimiston laatimat työhakemuksen ja CV:n mallit löytyvät täältä.

lähteet: Koordinaatti -sisältölabra, TE-palvelut

Linkkejä

Vinkkejä ja malleja työhakemuksen ja CV:n tekemiseen

Päivitetty 28.02.2020 (PK)