Työsuhteen päättyminen

Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus päätetään tavallisesti työnantajan tai työntekijän toimesta irtisanomalla. Työsuhteen irtisanomista seuraa irtisanomisaika, joka voi olla erikseen sovittu tai työehtosopimuksen määräämä.

Työntekijä ei tarvitse erityistä perustetta irtisanoutumiselleen, mutta työntekijän irtisanominen toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta vaatii työnantajalta painavan perusteen, jollainen ei ole esimerkiksi työntekijän sairastelu. Painava syy voi olla työntekijän velvollisuuksien vakava rikkominen ja laiminlyönti tai työntekoedellytysten muuttuminen taloudellisista, tuotannollisista tai työtoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Mikäli työntekijä laiminlyö työtehtäviään, häntä ei saa irtisanoa enne kuin hänelle on annettu varoitus ja näin ollen mahdollisuus korjata toimintatapojaan. Työntekijää on kuultava asiassa, ja selvitettävä, voisiko hän mahdollisesti siirtyä toiseen työtehtävään.

Määräaikainen työsopimus päättyy ennalta sovittuna ajankohtana ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Koeajalla työsuhteen voi purkaa asiallisista syistä sekä työnantaja että työntekijä.

Työsopimuksen purkamisoikeus

Työsopimus voidaan sopimuskumppanin erityisen vakavan laiminlyönnin tai käytösrikkomuksen vuoksi päättää poikkeuksellisesti purkamalla. Tällöin työsopimus lakkaa heti ilman irtisanomisaikaa. Purkamisoikeuden syntyminen edellyttää niin painavaa syytä, ettei siltä, joka purkaa sopimuksen, voida kohtuudella vaatia sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

lähde: Koordinaatti -sisältölabra

Linkkejä

Päivitetty 28.02.2020 (PK)