Työsuhteessa

Onnistunut työnhaku päättyy tilanteeseen, jossa tulet valituksi mieluisaan työtehtävään. Jos hyväksyt työtarjouksen, on aika solmia työsuhde ja kirjoittaa työsopimus. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena, vaikka suullinen sopimus onkin sopimus. Kirjalliseen työsopimukseen on helpompi tarvittaessa palata tarkastelemaan sovittuja työehtoja mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

Työsopimukseen tulee kirjata vähintään:

 • työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • työsuhteen alkamisajankohta
 • määräaikaisen työsopimuksen kesto ja peruste määräaikaisuudelle
 • mahdollisen koeajan pituus
 • työpaikka, työpaikan sijainti
 • pääasialliset työtehtävät
 • työhön sovellettava työehtosopimus
 • palkan määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi
 • työaika
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste

Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti, työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle ennen ensimmäisen palkanmaksukauden aikana kirjallisen selvityksen työsuhteen ehdoista. Selvityksessä tulee olla esimerkiksi työn alkamisajankohta, määräaikaisen työsopimuksen kesto, määräaikaisuuden peruste, mahdollinen koeaika, työpaikan sijainti, pääasialliset työtehtävä ja työaika.

Työsuhde voi muodoltaan olla kahdenlainen: toistaiseksi voimassaoleva (ns. vakituinen työ) ja määräaikainen. Jos työhön otetaan määräajaksi, tulee määräaikaisuudelle löytyä jokin peruste, esimerkiksi sijaisuus, työn projektiluontoisuus tai rahoitus. Jos pätevää perustetta määräaikaisuudelle ei ole, työsopimuksen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi.

Työsuhteen alkuun voidaan varata lyhyt koeaika, jonka tarkoitus on selvittää, onko työntekijä sopiva työhön. Koeajasta on ilmoitettava työsopimuksessa. Koeaika voi olla enintään neljän kuukauden mittainen, mutta jos työn kesto on alle kahdeksan kuukautta, koeaika saa olla enintään puolet siitä.

Työstä on maksettava asianmukainen korvaus, palkka. Suomessa ei ole käytössä varsinaista minimipalkkaa, vaan palkat määräytyvät yleensä alakohtaisten työehtosopimusten ’TES:ien’ tai työsopimuslain yleissitovan työehtosopimusta koskevan säännöksen mukaan. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, palkka määräytyy työsopimuksessa sovitun mukaisesti. Tehdystä työstä on maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka, vaikka sitä ei olisi työsopimusta tehdessä sovittu. Palkasta maksetaan verot.

Lähde: Koordinaatti - sisältölabra

linkkejä