Työttömän oikeudet ja velvollisuudet

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, on sinulla tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia työttömyysaikana.

Jokaisella työnhakijalla on oikeus saada työttömyysturva-asiansa vireille. Yhdessä työvoimatoimiston asiantuntijan kanssa tehdään suunnitelma, joka on tilanteestasi riippuen joko työllistymissuunnitelma, aktivointisuunnitelma (mukana laatimassa myös kunnan virkailija) tai kotouttamissuunnitelma.

Työttömällä on lisäksi oikeus saada työvoimapalveluja, joita ovat työnvälitys, työvoimakoulutus, ammatinvalinta- ja urasuunnittelu sekä koulutus- ja ammattitietopalvelu. Tarvittaessa on mahdollista päästä myös tukipalveluihin, kuten työvoimatoimiston järjestämään työnhakuvalmennukseen tai saada tukea työnhakuun liittyvistä matkoista, kun työpaikka tai työhönottohaastattelu on asuinpaikkakunnan työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Työttömällä työnhakijalla on oikeus työttömyysetuutta menettämättä

 • opiskella sivutoimisesti
 • osallistua tavanomaiseen vapaaehtoistyöhön tai talkootyöhön
 • harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa tai olla osa-aikatyössä. Yritystoiminnasta tai työstä saatu tulo vaikuttaa kuitenkin työttömyysetuuden määrään
 • tehdä satunnainen ja lyhyt ulkomaanmatka

Näissä asioissa tulee aina etukäteen ottaa yhteyttä työvoimatoimistoon.

Työttömyysetuuden saajalla on velvollisuus
(työttömyysetuus saattaa katketa määräajaksi tai toistaiseksi, mikäli velvoitteita ei noudateta)

 • Olla TE-toimiston tavoitettavissa – muista pitää yhteystietosi ajan tasalla.
 • Ottaa vastaan työtä, jota TE-toimisto tai työnantaja tarjoaa. TE-toimiston tekemät työtarjoukset velvoittavat, että otat yhteyttä työnantajaan ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa yhteydenotostasi.
 • Ottaa vastaan koulutusta, jota TE-toimisto tarjoaa. TE-toimiston tarjoamat työvoimakoulutukset velvoittavat, että haet koulutukseen ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa hakemisestasi.
 • Osallistua työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman tekemiseen ja tarkistamiseen.
 • Hakeutua ja osallistua seuraaviin suunnitelmassa sovittuihin työllistymistä edistäviin palveluihin
  • työnhaku- ja uravalmennus
  • työkokeilu ja koulutuskokeilu
  • työvoimakoulutus
  • kuntouttava työtoiminta
 • Hakeutua ja osallistua muihin suunnitelmassa sovittuihin TE-palveluihin.
 • Pitää työnhakusi voimassa – se on työttömyysetuuden ehdoton edellytys. Työnhakusi pysyy voimassa, kun asioit TE-toimiston kanssa sovitulla tavalla ja sovittuna ajankohtana.

Työttömyysturvan aktiivimalli

Voit saada täyden työttömyysetuuden, jos täytät niin sanotun aktiivisuuden edellytyksen. Aktiivisuutta tarkastellaan 65 maksupäivän jaksoissa. Aktiivisuuden edellytys täyttyy, jos olet 65 maksupäiväjakson aikana 18 tuntia palkkatyössä, yrittäjänä (241 e yrittäjätuloa) tai 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa 65 maksupäivän aikana.

Jos et täytä aktiivisuuden edellytystä, 32,40 euron päiväkorvauksesta vähennetään 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 1 päivän työttömyysetuuden summaa maksujaksosi aikana. Maksujaksosi on esimerkiksi 4 viikkoa. Työttömyysetuus palaa ennalleen seuraavan tarkastelujakson alussa, jos aktiivisuuehto on täyttynyt. Vähennys tehdään työttömyysetuuden täydestä määrästä, johon sisältyvät myös mahdolliset lapsikorotukset ja korotusosa, mutta ei kulukorvaus. Lisää tietoa työttömyysturvan aktiivimallista saat TÄÄLTÄ

Linkkejä