Verotus

Verohallinnon perustehtävä on kerätä ja tilittää verot ja veronluonteiset maksut veronsaajille täysimääräisinä, kustannustehokkaasti ja viivytyksettä. Toiminnan periaatteita ovat verotuksen oikeamääräisyys, oikea-aikaisuus ja tasapuolisuus. Perustehtävää tuetaan neuvomalla ja ohjaamalla asiakkaita, jotta he suoriutuisivat verotukseen liittyvistä velvoitteistaan mahdollisimman vaivattomasti.

Yleistä verokorteista

Palkasta ja etuuksista maksetaan veroa. Palkan, palkkion tms. maksaja (työnantaja) toimittaa ennakonpidätyksen verovelvollisen vuosittain saaman verokortin nojalla. Verokortti annetaan erikseen pää- ja sivutoimea (pää- ja sivutuloa) varten.

Uudet verokortit postitetaan kotiosoitteeseen heti alkuvuodesta, ja ne tulevat voimaan yleensä helmikuun alussa. Verokorttiin on merkitty, mihin tuloihin se soveltuu. Palkkaa varten tehdyssä verokortissa on useimmiten kaksi prosenttilukua, perus- ja lisäprosentti sekä palkkakausikohtaiset tulorajat. Palkkaverokortti voi olla myös vuositulorajallinen. Kortista valitaan joko palkkakausikohtainen tuloraja tai vuosituloraja

Mikäli verokortissa on jotain muutettavaa, esimerkiksi tulorajoja pitää korottaa tai haluat nostaa veroprosenttia, voi muutosverokortin tilata ja tulostaa helposti Verohallinnon verkkopalvelussa. Palveluun kirjautumista varten tarvitsee verkkopankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin. Hakiessaan ennakonpidätysprosenttiinsa muutosta verovelvollisella tulee olla tieto verovuodelta jo kertyneistä tuloistaan ja ennakonpidätyksistään sekä arvio tulevista verovuoden tuloistaan ja vähennyksistään. Nettipalvelussa voi myös arvioida veroprosentin muutostarvetta erityisen veroprosenttilaskurin avulla.

 

Päivitetty: 22.2.2018

Linkkejä