Yrittäjyys

Onko sinulla toive luoda jotain uutta, idea tai haave? Onko se niin suuri, että haluaisit siitä itsellesi ammatin? Silloin hyvä vaihtoehto voisi olla yrityksen perustaminen. Yrittäjäksi ryhtymisessä on monia asioita joita on otettava huomioon ennen kuin yrityksen voi perustaa. Tällaisia ovat mm. kannattava yritysidea, liiketoimintasuunnitelma, rahoitus, toimitilat, vakuutukset ja paljon muuta.

Nykypäivänä yrittäminen ei ole helppoa kilpailun takia. Mutta sen takia hyvää liikeideaa ei kannata haudata, tärkeintä on oikea asenne. Yritystoiminta vaatii toki työtä ja uskoa omiin kykyihinsä ja menestykseen. On oltava rohkea, sinnikäs, ahkera ja on tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Suomessa on yli 300 000 yritystä, jotka jaetaan mikroyrityksiin (alle 10hlö työllistävät), pienyrityksiin (10-50hlö työllistävät), keskisuurin yrityksiin (50-249hlö työllistävät) ja suuryrityksiin (vähintään 250hlö työllistävät).

Erilaisia yritysmuotoja ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta ja eurooppayhtiö. Valikoimasta löytyy varmasti oman yrityksen alaan ja ideaan sopiva yritysmuoto.

Yritystoiminnan aloittaminen ja yrittäjänä toimiminen vaatii yleensä suuriakin satsauksia – sekä taloudellista panostusta että henkisiä voimavaroja. Yritystoimintaa varten tarvitaan ainakin toimitilat ja työvälineistöä, -laitteistoa ja -materiaalia. Palkkakulut, vakuutukset ja lainat tulee myäs huomioida. Yrittäjältä vaaditaan sinnikkyyttä, ahkeruutta, organisointikykyä, rohkeutta, luotettavuutta ja täsmällisyyttä.

Itsenäisyydestään huolimatta yrittäjä ei kuitenkaan ole ’yksin’. Koulutusta ja muuta opastusta on saatavilla mm. Ely-keskusesta, yrittäjäjärjestöistä ja Uusyrityskeskuksista sekä monilta muilta tahoilta. Kullanarvoisia vinkkejä antavat myös muut yrittäjät.

Rahallisia tukimuotoja yritystoiminnan käynnistämiseen on erilaisia. Tunnetuin on varmasti Starttiraha, jolla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistymisen ja vakiintumisen arvioidaan ottavan aikaa.

Karkeistettuna prosessi yrityksen perustamiseksi on seuraava:
1)    liikeidea
2)    liiketoimintasuunnitelman laadinta
3)    mahdollinen rahoituksen hakeminen
4)    yritysmuodon valinta
5)    toimitilojen, laitteiston ja materiaalien hankinta
6)    yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen
7)    perustamisilmoituksen tekeminen yritystietojärjestelmään
8)    ilmoittautuminen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin (kaikki näistä eivät koska jokaista yritystä)
9)    kirjanpidon järjestäminen ja vakuutusten hankinta
10)   yritystoiminnan aloittaminen

lähde: Koordinaatti - sisältölabra

Linkkejä