Nuorisotiedotus

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu JIBBO

Veera Rinta-Porkkunen
ts. nuorisotiedottaja
040 514 2894
veera.rinta-porkkunen(at)seinajoki.fi
jibbotiedottaja(at)gmail.com

 JIBBO somessa

Verkkolehti Kantti

Veera Rinta-Porkkunen
vastaava toimittaja
040 514 2894
verkkolehtikantti(at)gmail.com

Verkkolehti Kantti on JIBBO alueen nuorten oma media.

Kantti somessa

slider.png

Nuorisotiedotus on...?

Nuorisotiedotus (=nuorten tieto- ja neuvontatyö) on nimensä mukaisesti nuorille suunnattu ehkäisevän nuorisotyön palvelumuoto. Nuorisotiedotuksen tavoitteena on tarjota nuorille ”ammattitaitoista tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa (Koordinaatti 2015).

Palvelumuodon avulla pyritään tukemaan kaikkien nuorten kasvua, hyvinvointia, itsenäistymistä ja yhteiskuntaan osallistumista.  Nuorisotiedotuspalveluita järjestävät kunnat, seutukunnat, järjestöt ja organisaatiot niin Suomessa kuin muualla Euroopassa.

Nuorisotiedotus on henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, jonka kesto voi vaihdella henkilöstä, asiasta ja tiedontarpeesta riippuen. Sitä tehdään fyysisissä nuorisotiedotus- ja palvelupisteissä, verkkopalveluissa ja sosiaalisessa mediassa sekä muissa vaihtuvissa toimintaympäristöissä; nuorisotiedotuksen ammattilaiset voivat jalkautua nuorten pariin esimerkiksi kouluille, kirjastoihin, tapahtumiin… Tiedottamisessa, ohjauksessa ja neuvonnassa käytetään monia eri kanavia ja välineitä, ja tiedon takana ovat luotettavat alan osaajat yhteistyöverkostoineen.

Suomessa nuorisotiedostustyötä koordinoi ja kehittää Koordinaatti.

Nuorisotiedotusta ohjaavat periaatteet

Nuorten tieto- ja neuvontatyölle Suomessa suuntaviivaa antavat seuraavat periaatteet, suositukset ja nuorisopoliittiset dokumentit:

 • Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaiset periaatteet (2004)
 • Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun periaatteet (2009)
 • Suomen nuorisolaki
 • Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma
 • Kuntien ja alueiden omat strategiat ja toimenpideohjelmat
 • Euroopan neuvoston suositus nuorisotiedotuksesta No.R (90) 7 & uusi Euroopan neuvoston suositus nuorisotiedotuksesta 2010 Rec(2010)8
 • Elinikäisen ohjauksen eurooppalaiset ja kansalliset strategiat sekä linjaukset
 • Nuorisotakuun edistäminen ja tavoitteet
 • Euroopan unionin nuorisopoliittinen strategia 2010-2018
 • YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12. artikla
 • Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselma Euroopan neuvoston nuorisopolitiikasta (2008)

(Lähde: Koordinaatti 2015)

Nuorisotiedotuspisteet Euroopassa

Nuorisotiedotus ei ole vain suomalaisten tai pohjoismaalaisten juttu, vaan toiminta on euroopanlaajuista. Nuorisotiedotustyötä Euroopassa koordinoi nuorisotiedotus- ja neuvontajärjestö ERYICA, joka toimii myös Suomessa järjestettävän nuorisotiedotustyön kattojärjestönä.

Kun Suomesta löytyy n. 169 nuorisotiedotuspistettä ja -palvelua + 38 verkkoperustaista palvelua, euroopanlaajuisesti pisteitä on n. 8000.  

Lähde: www.koordinaatti.fi
Julkaistu: 5.8.2015 (MMK)