Ilmajoen etsivä nuorisotyö

Etsivällä nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorisotyötä, jonka tavoitteena on auttaa ja tukea niitä nuoria, jotka eivät tiedä, miten toimia, tai jotka eivät oman elämäntilanteensa vuoksi kykene toimimaan arkisten asioiden toimimiseksi. Etsivä nuorisotyö voi auttaa löytämään opiskelu- tai työpaikkoja, tarjota tukea elämänhallinnassa ja omien asioiden hoitamisessa sekä kuunnella iloissa ja suruissa.

Etsivän nuorisotyön palveluihin osallistuminen on nuorille vapaaehtoista ja maksutonta. Palvelu on tarkoitettu kaikille 15-28-vuotiaille nuorille, joiden kotikuntana on Ilmajoki.

Ilmajoen Etsivä nuorisotyö koostuu yksilöohjauksesta ja ryhmätoiminnoista. Yksilöohjauksessa paneudutaan yhdessä nuoren kanssa häntä kiinnostaviin opiskelu-,
työ- ja harrastusmahdollisuuksiin. Ryhmätoiminnoissa keskitytään monipuolisesti mm. arjen hallintaan ja vapaa-ajantoimintaan.

Lisää tietoa voit lukea täältä.

yhteystiedot

Sini Hast
044 4191 849
sini.hast(at)ilmajoki.fi
Facebook: Sini Etsivä nuoriso-ohjaaja
Instagram: siniient

Iina Kallio-Kujala
044 4191 848
iina.kallio-kujala(at)ilmajoki.fi
Facebook: Iina Etsivä nuoriso-ohjaaja
Instagram: iinaent

Ilmajoen etsivät löytää myös Facebookista sivulta Ilmajoen nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö.

Päivitetty 13.12.2018