Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat 1−9. luokkalaisten terveyden seuranta ja siitä huolehtiminen. Muun muassa terveystarkastukset, terveysneuvonta, ensiapuluontoinen sairaanhoito ja oppilashuoltotyö ovat kouluterveydenhuollon tehtäviä. Peruskoulun aikana tehdään vuosittain terveystarkastukset, yläkouluaikana annetaan myös rokoteohjelmaan kuuluvat tehosterokotukset. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös hammashoito.

Jokaisella koululla on oma terveydenhoitajansa, jonka yhteystiedot voi tarkistaa täältä (erikseen ala- ja yläkoulut)

Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat 2. asteen ja korkea-asteen opiskelijat. Sen tavoitteena on mm. vahvistaa opiskelijoiden voimavaroja ja tukea terveyttä, opiskelukykyä ja aikuistumista. Opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa useita terveydenhoitajia, joilla jokaiselle on omat vastuukoulunsa. Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat lukiolaiset, ammatillisten oppilaitosten (Sedu, Luovi) opiskelijat sekä ammattikorkeakouluopiskelijat (Seamk).

Lähde: www.seinajoki.fi
Päivitetty: 13.02.2018

nettisivut