Neuvolapalvelut Seinäjoella

Neuvolapalveluihin lukeutuvat muun muassa lastenneuvola, äitiysneuvola, perhesuunnitteluneuvola, perheneuvola ja erilaiset psykologi- ja terapiapalvelut.

Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään järjestämällä lapsille terveydenhoitajan ja/tai lääkärin tekemiä määräaikaisia tarkastuksia. Lastenneuvolaan voi sopia myös yksilöllisiä terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanottokäyntejä. 2-6-vuotiaiden lastenneuvolaan on sähköinen ajanvaraus.

Äitiysneuvolan palvelut kuuluvat kaikille lasta odottaville äideille ja perheille. Äitiysneuvolassa seurataan raskauden etenemistä, äidin ja lapsen terveyttä sekä tuetaan perhettä odotusaikana ja lapsen synnyttyä. Äitiysneuvolaan kannattaa ilmoittautua heti positiivisen raskaustestin jälkeen. Oma äitiysneuvola määrittyy asuinalueen pohjalta.

Perhesuunnitteluneuvolan tavoitteena on seksuaaliterveyden edistäminen elämän eri vaiheissa. Sen palveluja ovat mm. raskauden ehkäisyneuvonta, ehkäisyn aloitus ja seuranta, keskustelumahdollisuus raskauden keskeytysasioissa, neuvonta raskauden suunnittelussa, sukupuolitautien ennaltaehkäisyyn liittyvä ohjaus ja osallistuminen sterilisaation suunnitteluun

Perheneuvola tarjoaa apua, kun huolenaiheena on jokin lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvä asia. Perheneuvolaan kannattaa ottaa yhteyttä, jos lapsen käytös ja kehitys huolettavat, lapsella on vaikeuksia päivähoidossa tai koulussa, vanhemmilla on tarve keskustella kasvatusasioista, vanhemman oma jaksaminen huolestuttaa, perheessä tai parisuhteessa on pulmia tai perheessä on koettu ero tai harkitaan sitä. Perheneuvolan palvelut ovat ilmaisia ja luottamuksellisia. 

Psykologi- ja perheneuvontapalvelut on tarkoitettu lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. Näiden palvelujen puoleen voi kääntyä elämän muutos- ja kriisitilanteissa sekä muissa psyykkisesti kuormittavissa tilanteissa, jossa esimerkiksi oman elämän ongelmat tai mielenterveys huolettavat. Psykologit ja sosiaalityöntekijät toimivat tukena erilaisissa elämäntilanteissa. Lisäksi psykologit arvioivat mielenterveyteen liittyviä huolia, tarjoavat terapeuttista keskusteluapua ja ohjaavat tarvittaessa jatkohoitoon.

Lähde: www.seinajoki.fi
Päivitetty 13.02.2018

Ajanvaraus- ja yhteystiedot