Sekakäyttö & lääkkeiden väärinkäyttö

Sekakäytöllä tarkoitetaan useiden päihteiden käyttöä yhdessä: alkoholia & lääkkeitä, alkoholia & huumeita...  Nuorilla sekakäyttö on usein alkoholin ja lääkkeiden yhtäaikaista käyttöä. Niiden yhteiskäytön seurauksena joko lääkkeen tai alkoholin vaikutukset voivat muuttua. Usein alkoholi tehostaa lääkkeen vaikutuksia, mutta joskus myös alkoholin vaikutus lisääntyy.

Lääkkeiden väärinkäyttö tarkoittaa sitä, että niitä otetaan enemmän kuin lääkäri on määrännyt. Myös toiselle määrättyjen lääkkeiden käyttäminen on lääkkeiden väärinkäyttöä.

Sekakäyttö ja lääkkeiden väärinkäyttö ovat yleistyneet nuorten keskuudessa. Yhtenä syynä pidetään sitä, että päihteitä on nykyään varsin helposti saatavilla. Sekakäytöllä haetaan jännitystä,jotain "extremeä" ja helpotetaan pahaa, ahdistunutta oloa, jolloin päihteet toimivat pakokeinona. Sosiaalinen paine kaveripiirissä on omiaa laskemaan kynnystä kokeilla päihteitä sekaisin.

Kun kahta tai useampaa päihdettä käytetään sekaisin, ovat vaikutuksetkin hankalasti ennalta-arvioitavissa. Sekakäytön vaikutukset voivat olla arvaamattomat ja voimakkaat, jopa hengenvaaralliset pientenkin annosten yhteisvaikutusten tuloksena. Päihteitä sekaisin käyttänyt ihminen voi käyttäytyä sekavasti, hallitsemattomasti ja aggressiivisesti. Onnettomuus- ja myrkytysriskit kasvavat. Vaikka reseptittömät lääkkeet, kuten tavalliset särkylääkkeet, eivät yhdessä alkoholin kanssa aiheutakaan päihtymystilan lisääntymistä, käyttäjä ei ehkä huomaa ajatella, että ne saattavat aiheuttaa sisäelimissä vakavia seurauksia, joita erityisesti nuoren keho ei pysty korjaamaan.

Kaikki päihteet, yksinään tai sekaisin ja väärinkäytettynä, voivat johtaa riippuvuuteen. Riippuvuus voi syntyä hyvin nopeasti. Harmittomalta tuntuva sekakäyttökokeilu voi johtaa päihdeongelmaan.

Lähteet: Nuortenlinkki.fi
Julkaistu: 21.4.2015 (MMK)

Linkkejä