Asepalvelus

ohimarssi1.jpgOhimarssi Porin Prikaatin sotilasvalassa
18.8.2016 Kauhajoella

Suomessa puolustusjärjestelmä perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja korkeaan maanpuolustustahtoon. Perusteena puolustusratkaisulle on ennen kaikkea Suomen maantieteellinen sijainti sekä väestön määrä ja rakenne.

Yleinen asevelvollisuus ei rajoitu pelkästään varusmiespalvelukseen, vaan asevelvollisuusaika alkaa sen vuoden alusta, kun mies täyttää 18 vuotta. Asevelvollisuusaika päättyy sen vuoden lopussa, jolloin täytetään 60 vuotta. Asevelvollinen kuuluu joko vakinaiseen väkeen (armeijassa), reserviin tai nostoväkeen.

Varusmiespalvelus (ts. armeijan käyminen) suoritetaan keskimäärin 19-20 vuotiaana. Erikoistapauksissa se aloitetaan 18-29-vuotiaana. Varusmiespalvelusaika on joko 165, 255 tai 347 päivää.

Kutsunnat

Asepalveluaika alkaa kutsunnoilla, jotka järjestetään kaikissa sotilaslääneissä vuosittain elo-joulukuussa. Kutsunnat koskevat kaikkia kyseisenä vuonna 18 vuotta täyttäviä miespuolisia Suomen kansalaisia. Kutsuntoihin osallistuvat myös ne, jotka on määrätty sen vuoden kutsunnoissa uudelleen tarkastettavaksi sekä alle 30-vuotiaat, jotka ovat jääneet saapumatta edellisiin kutsuntoihin, ja joita ei ole erikseen tarkastettu.

Kutsuntavelvolliselle lähetetään postitse mm. armeijan kirjanen, kyselylomakkeet ja kutsuntakuulutus, josta selviää kutsuntatilaisuuksien järjestäminen eri kunnissa. Kutsunta-tilaisuudesta poisjäänti ilman laillista syytä on asevelvollisuuslain mukaan rangaistava teko. Kutsuntatilaisuuteen on otettava mukaan ennakkokyselylomake, ajokortti, passi tai muu virallinen henkilöllisyystodistus, kela-kortti sekä tarvittavat lääkäri- ja opiskelutodistukset.

Jos asuu toisella paikkakunnalla, voi käydä myös tämän paikkakunnan kutsuntatilaisuudessa. Tästä on kuitenkin ilmoitettava etukäteen. Ulkomailla asuvat voivat toimittaa tarvittavat kutsunta-asiakirjat lähimpään Suomen edustutoon, joka lähettää paperit Suomeen.

Ennakkokyselylomake

Asepalveluksen lykkäys

Varusmiespalvelukseen hakeutuminen on suositeltavaa mahdollisimman pian koulun päättämiseen jälkeen, ennen pitkäaikaisten opiskelujen aloittamista, ulkomaille muuttamista tai perheen perustamista.

Lykkäystä voidaan kuitenkin myöntää asevelvolliselle:
•    ammattiin valmistumista tai opiskelua varten
•    taloudellisten olojen järjestämistä varten
•    näihin verrattavissa muista erityisistä henkilökohtaisista syistä

Lykkäyshakemus jätetään kirjallisena kutsuntatilaisuudessa tai kutsuntojen jälkeen oman kotikuntasi mukaiseen aluetoimistoon.

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus

Naiset voivat hakea vapaaehtoiseen asepalvelukseen kaikkiin varusmieskoulutusta antaviin joukko-osastoihin. Edellytyksenä on 18 – 29 vuoden ikä, Suomen kansalaisuus sekä terveydentilan ja muiden ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen. Hakemus on lähetettävä siihen aluetoimistoon, jonka alueella kotikunta sijaisee viimeistään maaliskuun 1. päivä. Erityisjoukkoihin voi hakea kunkin joukon omien ohjeiden mukaisesti myös muulloin.

Hakemuksessa on oltava mukana:
•    vapaaehtoishakemus
•    kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimusta varten
•    lääkärinlausunto terveydentilasta -lomake

Sotilasarvot eivät katso sukupuolta, asepalvelusaika määräytyy samoin kuin miehillä. Naisten asepalvelus toimeenpannaan mahdollisimman pienin erityisjärjestelyin ja puolustusvoimien kannalta taloudellisesti. Varuskunnissa naisille on omat tuvat. Leireillä, sotaharjoituksissa ja merivoimien sota-aluksilla ei ole erillistä majoitusta.

Lähde: Puolustusvoimat
Päivitetty: 18.8.2016 (MMK)

Linkkejä