Työssäoppiminen

Työssäoppiminen vaihtelee sen mukaan, opiskeleeko peruskoulussa, lukiossa vai ammatillisessa oppilaitoksessa.

Peruskoulussa ja lukiossa työssäoppimisen mahdollistavat TET-jaksot (työelämään tutustuminen) ja Tutustu työelämään ja tienaa -malli. TET-jakson tavoitteena on lisätä oppilaan työelämän tuntemusta, ja jakson aikana saa käytännössä nähdä ja kokea, millaista on työskennellä eri ammateissa ja työympäristöissä. Parhaimmillaan TET-jaksot tukevat jatko-opintoihin hakeutumista ja antavat suuntaa ammatinvalinnalle.

Ammatillisissa opinnoissa työssäoppiminen työpaikalla kuuluu pakollisena osana opintoihin.   Työssäoppimista sisältyy opintoihin vähintään 20 opintopistettä (n. puolivuotta), joka voidaan jakaa opiskeluajan eri opintovuosille. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua. Sen aikana opiskelija saa kokemuksia, oppii arvioimaan omaa osaamistaan, kasvattamaan ammattitaitoaan ja suuntaamaan ammatillisia kehitystavoitteitaan. Tavoitteena on, että osa tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta opitaan käytännön työssä työpaikalla.

Opiskelija etsii työssäoppimispaikan, jossa pystyy oppimaan tarvittavat ammattiin liittyvät taidot. Opettaja varmistaa, että paikka soveltuu työssäoppimiseen, jonka jälkeen oppilaitos ja työnantaja tekevät työssäoppimisesta kirjallisen sopimuksen. Työssäoppimispaikoiksi sopivat julkisen ja yksityisen sektorin lisäksi mm. kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoistoimintaan keskittyvät toimijat. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla oppilaitoksen käytännöistä riippuen.

Työnantaja nimeää oppilaalle työpaikkaohjaajan, joka perehdyttää, ohjaa ja arvioi opiskelijaa työssäoppimisen aikana, ja on yhteydessä oppilaitokseen. Myös oppilaiton on opiskelijan tukena koko työssäoppimisen ajan. Työssäoppimisen aikana opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan, eikä työssäoppimisesta siis pääsääntöisesti makseta palkkaa (poikkeuksiakin toki löytyy). Opiskelija on kuitenkin oikeutettu opintotukeen myös työssäoppimisen aikana.

lähteet:
Opetushallitus
Päivitetty 21.02.2018

Linkkejä

Päivitetty 28.02.2020 (PK)